Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Структура інституту

Наукові підрозділи інституту
Відділ селекції та насінництва пшениці

- лабораторія селекції та насінництва озимої твердої пшениці

- лабораторія селекції інтенсивних сортів пшениці
Відділ селекції та насінництва ячменю
Відділ селекції та насінництва перехреснозапилюваних культур

– лабораторія селекції та насінництва кукурудзи та сорго
Відділ селекції, генетики та насінництва бобових культур
Відділ насінництва
Відділ загальної та молекулярної генетики
Відділ генетичних основ селекції
Відділ стійкості до абіотичних факторів
Відділ фітопатології та ентомології
Лабораторія біохімії рослин
Лабораторія культури тканин
Науково-організаційний відділ