Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

НАУКОВІ КАДРИ

Науковий потенціал інституту

Станом на 01.05.2023 р. в інституті працює 235 осіб, у тому числі :

- докторів наук – 8 (з них академіків – 3, членів-кореспондентів – 4, професорів – 5, старших наукових співробітників – 3);

- кандидатів наук – 43 (з них член-кореспондент – 1, старших наукових співробітників – 11, доцентів – 2);

- аспірантів – 3.

В інституті продовжується робота наукових шкіл з селекції та насінництва пшениці і ячменю, засновниками яких були академіки ВАСГНІЛ Кириченко Ф.Г. і Гаркавий П.Х.; школа з генетики якості зерна, засновник якої - академік НАН та НААН України Созінов О.О.; школа з генетики кількісних ознак рослин (академік НААН Стельмах А.Ф.); школа з молекулярної генетики сільськогосподарських культур (академік НААН Сиволап Ю.М.); школа з фітопатології (д.б.н. Гешеле Е.Е.); школа з культури in vitro, (к.б.н. Лук’янюк С.Ф. та д.б.н. Ігнатова С.О.).

Призначення (обрання) наукових працівників здійснюється на конкурсній основі.

Для виявлення відповідності наукових співробітників займаним посадам, їх професійного росту в інституті регулярно проводиться атестація наукових кадрів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про атестацію наукових працівників» від 13.08.1999 р., № 1475. Останню атестацію проведено у 2018 році.

Наукові співробітники кожного року проходять навчання на курсах підвищення кваліфікації в установах НААН згідно поданих ними заявок.