Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.


НАУКОВІ КАДРИ

Науковий потенціал інституту

    Станом на 31.12.2019 р. в інституті працює 281 особа, у тому числі :


- докторів наук – 10, з них :
академіків – 4,
членів-кореспондентів – 2,
професорів – 3,
старших наукових співробітників – 7.


-  кандидатів наук – 50, з них :
член-кореспондент – 1,
старших наукових співробітників – 14,
доцентів – 1.


    В інституті продовжується робота наукових шкіл з селекції та насінництва пшениці і ячменю, засновниками яких були академіки ВАСГНІЛ Кириченко Ф.Г. і Гаркавий П.Х.; школа з генетики якості зерна, засновником якої є академік НАН та НААН України    Созінов О.О.; школа з генетики кількісних ознак рослин, засновником якої є академік НААН Стельмах А.Ф.; школа з молекулярної генетики сільськогосподарських культур, засновником якої є академік НААН Сиволап Ю.М.; школа з культури in vitro, засновники – к.б.н. Лук’янюк С.Ф. та д.б.н. Ігнатова С.О.

    Призначення (обрання) наукових працівників здійснюється на конкурсній основі.

Для виявлення відповідності наукових співробітників займаним посадам, їх професійного росту в інституті регулярно проводиться атестація наукових кадрів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про атестацію наукових працівників» від 13.08.1999 р., № 1475. Останню атестацію проведено у 2018 році.

    Наукові співробітники кожного року проходять навчання на курсах підвищення кваліфікації в установах НААН згідно поданих ними заявок.