Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Разові спеціалізовані вчені ради


Спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії у Селекційно-генетичному інституті – Національному центрі насіннєзнавства та сортовивчення


Фанін Ярослав Сергійович "Селекційно-генетичні аспекти формування та покращення біохімічних показників якості зерна озимої м'якої пшениці Triticum aestivum L."