Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Методичні рекомендації

 1. Ідентифікація алелів гена Ppd-А1 пшениці м’якої (Triticum aestivum L.) та твердої (Triticum durum Desf.) за молекулярними маркерами: методичні рекомендації / Балашова І. А., Файт В. І. Одеса: Екологія, 2022, 20 с.
 2. Ідентифікація Vrn- та Ppd-генотипів ячменю (Hordeum vulgare L.) за ПЛР-аналізом: методичні рекомендації / Бальвінська М. С., Файт В. І. Одеса: Екологія, 2022, 20 с.
 3. ДНК-технології ідентифікації генів запасних білків та флавоноїдів сої культурної (Glycine max (L.) Merr.) і генів стійкості до збудника фузаріозного в’янення нуту звичайного (Cicer arietinum L.): методичні рекомендації / Венгер А. М., Венгер О. О., Файт В. І. Одеса: Екологія, 2022, 20 с.
 4. Ідентифікація алелів генів дегідринів Dhn1 та ZmDHN13 у сортів, ліній та гібридів кукурудзи: методичні рекомендації / Галаєва М. В., Файт В. І. Одеса: Екологія, 2022, 12 с.
 5. Ідентифікація генотипів соняшнику, стійких до сульфонілсечовинних гербіцидів, за ДНК маркером гена AHAS1. Методичні рекомендації / А.Є. Солоденко. Одеса: «Екологія», 2022, 16 с.
 6. Концепція створення стійкого до збудника пірикуляріозу (Pyricularia oryzae Br. & Cav.) селекційного матеріалу рису (Oryza sativa L.) з застосуванням сучасних біотехнологій: Методичні рекомендації / Д.В. Шпак, І.С. Замбріборщ, Д.П. Паламарчук, Т.М. Шпак, О.Л. Шестопал, Г.В. Мельніченко, М.С. Чекалова, О.А. Афіногенов. Одеса: Астропринт, 2022, 23 с.
 7. Рекомендації з підготовки та проведення сівби озимої пшениці у степовому регіоні під урожай 2022 р. Озима м’яка пшениця, озима тверда пшениця. Соколов В.М., Литвиненко М.А., Паламарчук А.І., Бабаянц О.В. Одеса, 2021, 23 с.
 8. Тестування морфогенного потенціалу мікроспор в культурі пиляків жита озимого: Методичні рекомендації / Мазур З.О., Замбріборщ І.С., Шестопал О.Л., Орлов С.Д., Ігнатова С.О., Київ, 2021, 15 с.
 9. Оцінка селекційного матеріалу соняшнику на якість насіння за біохімічними показниками. Методичні рекомендації / Молодченкова О.О., Вареник Б.Ф., Крутько Б.Ф., Безкровна Л. Я., Левицький Ю. А., Фанін Я. С. Одеса: СГІ-НЦНС, 2020, 30 с.
 10. Отримання подвоєних гаплоїдів рису посівного (Oryza spp.) методом культури пиляків in vitro. Методичні рекомендації / Замбріборщ І. С., Шестопал О. Л., Шпак Д. В., Чекалова М. С. Одеса, 2019, 13 с.
 11. Методи визначення стану озимих культур протягом зимівлі (Методичні рекомендації) / Гаврилов С. В., Феоктістов П. О., Нагуляк О. І., Блищик Д. В., Бабаш А. Б. – Одеса: Астропринт, 2019, 19 с.
 12. Рекомендації з проведення весняно-польових робіт в агроформуваннях Одеської області у 2018 році. Методичні рекомендації / Соколов В.М., Бушулян О.В., Литвиненко М.А., Лінчевський А.А., Бабаянц О.В., Белоусов А.О., Вареник Б.Ф., Петрів І.М., Власенко В.М. Одеса, СГІ-НЦНС, 40 с.
 13. Сучасна інтегрована система захисту посівів нуту. Методичні рекомендації / О.В. Бушулян, В.І. Січкар, О.В. Бабаянц. Одеса, СГІ-НЦНС, 2017, 22 с.
 14. Ідентифікація алелів генів гібридного некрозу Ne1 та Ne2 у сортів м’якої та твердої пшениці. Методичні рекомендації // Галаєв О.В., Галаєва М.В. Одеса: Астропринт, 2017, 12 c.
 15. Каталог сортів СГІ-НЦНС 2022: науково-методичні рекомендації. За редакцією чл.-кор. НААН Соколова В.М. Одесса: СГІ-НЦНС. – 2022. – 110 с.
 16. Каталог сортів та гібридів СГІ-НЦНС 2021: науково-методичні рекомендації. За редакцією чл.-кор. НААН Соколова В.М. Одесса: СГІ-НЦНС. – 2021. – 181 с.
 17. Каталог сортів та гібридів СГІ-НЦНС 2020: науково-методичні рекомендації. За редакцією чл.-кор. НААН Соколова В.М. Одесса: СГІ-НЦНС. – 2020. – 178 с.
 18. Каталог сортів та гібридів СГІ-НЦНС 2019: науково-методичні рекомендації. За редакцією чл.-кор. НААН Соколова В.М. Одесса: СГІ-НЦНС. – 2019. – 188 с.
 19. Каталог сортів та гібридів СГІ-НЦНС 2018: науково-методичні рекомендації. За редакцією чл.-кор. НААН Соколова В.М. Одесса: СГІ-НЦНС. – 2018. – 182 с.
 20. Каталог сортів та гібридів СГІ-НЦНС 2017: науково-методичні рекомендації. За редакцією чл.-кор. НААН Соколова В.М. Одесса: СГІ-НЦНС. – 2017. – 188 с
 21. Каталог сортів та гібридів СГІ-НЦНС 2016: науково-методичні рекомендації. За редакцією чл.-кор. НААН Соколова В.М. Одесса: СГІ-НЦНС. – 2016. – 172 с.