Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ЗВЯЗКИ ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ УСТАНОВАМИ

Селекційно-генетичний інститут підтримує та розвиває науково-технічні зв’язки із закордонними установами:

Назви спільних програм, проектів Співвиконавці Результати співробітництва

Угода про науково-технічне співробітництво

Азербайджан,

Інститут молекулярної біології та біотехнологій Національної академії наук

Співробітництво у галузі вивчення генетичних ресурсів, молекулярно-генетичних, біохіміко-фізіологічних досліджень сільськогосподарських культур

Договір про обмін генетичним матеріалом соняшника

Болгарія,

Добружанський інститут землеробства Сільськогосподарської академії

Екологічне випробування гібридів соняшника в кліматичних умовах України з метою виділення кращого селекційного матеріалу

Договір про науково-виробниче співробітництво

Китай,

Інститут селекції кукурудзи Ляонінської академії сільськогосподарських наук

Співробітництво у галузі геноміки, селекції та насінництва гібридів кукурудзи

Угода про наукове співробітництво

Литва,

Дослідний центр сільського та лісного господарства

Співробітництво у галузі генетичних досліджень та селекції сільськогосподарських культур

Договір про співробітництво

Молдова,

кооператив Агросток

Випробування, реєстрація, насінництво, розмноження та продаж насіння сортів і гібридів СГІ

Угода про взаємний обмін селекційним матеріалом соняшника та його оцінювання

Німеччина,

насінницька компанія

Штрубе Рісерч

Створення гібридів Fна основі вихідного селекційного матеріалу з Німеччини. Випробування спільних гібридів  в Україні та країнах ЄС
Ліцензійна угода про випробування, реєстрацію, насінництво, розмноження та продаж в Туреччині насіння сортів і гібридів пшениці, ячменю, сої, соняшника та кукурудзи, створених у Селекційно-генетичному інституті

Туреччина,

насінницька компанія «Мармара  Тохум Геліштирме»

Сортовипробування у Туреччині 17 сортів озимої м’якої пшениці селекції інституту. За результатами національного сортовипробування в Туреччині зареєстровано п’ять сортів селекції СГІ - Красуня одеська, Сирена одеська, Епоха одеська, Місія одеська, Благодарка одеська.

Екологічне випробування також п’яти гібридів соняшнику селекції інституту.

Договiр про спiвробiтництво з селекцiї та насiнництва гiбридiв соняшника

Франція,

насінницька компанія «Еураліс Семенс»

Вирощування в європейських країнах спільного гібриду соняшника Jalon
Договір про передачу та тестування селекційного матеріалу соняшника

Франція,

насінницька компанія RAGT 2nS.A.S.

Обмін стерильними самозапиленими лініями для схрещування з фертильними тестерами і виведення спільних гібридів. Випробування створених спільних гібридів у країнах ЄС та Україні
Угода про випробування і дослідження інбредних ліній та гібридів соняшнику

Франція,

насінницька компанія Адванта Сід Інтернешнл

Обмін гібридами Fсоняшнику для вивчення в ЄС та Україні. Обмін стерильними самозапиленими лініями для схрещування з фертильними тестерами і створення спільних гібридів. Спільні гібриди випробуються в Україні та країнах ЄС
Ліцензійний договір одностороннього тестування соняшника

Франція,

насінницька компанія

Коссад Семанс

Обмін та екологічне випробування самозапилених ліній соняшника для виробництва та тестування спільних експериментальних гібридів
Договір про проведення наукових досліджень і розробок та співпрацю у комерційні сфері (селекція і насінництво пшениці та ячменю)

Франція,

насінницька компанія Лімагрен Європа

Обмін та екологічне випробування сортів пшениці озимої м’якої в Україні та країнах ЄС

 

Сорти рослин Селекційно-генетичного інституту внесені до Державних реєстрів інших країн (2015-2016.) ->