Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

РОБОТА З СТАНДАРТИЗАЦІЇ

 

При інституті з 1999 р. функціонує технічний комітет стандартизації (ТК №110) «Насіння сільськогосподарських культур», який уповноважений зокрема розробляти нові та удосконалювати чинні нормативні документи, що регламентують галузь насінництва (голова комітету – Соколов В.М.). Таким чином, всі роботи по створенню насіннєвих стандартів здійснюються в рамках діяльності ТК 110, а функції його секретаріату виконуються в інституті відділом насінництва.

 

Протягом останніх років роботи зі стандартизації велись у рамках відповідного плану стандартизації ТК 110 і були спрямовані здебільшого на приведення у відповідність розроблених раніше проектів та розроблення нових. При цьому було уточнено окремі положення стандартів на сортові та посівні якості насіння з урахуванням вимог відповідних Директив ЄС та Схем OEСР по сертифікації насіння. За удосконалення й розроблення нових стандартів на методи визначання показників якості насіння враховували власний досвід та принципи міжнародного підходу до аналізування насіння ІСТА.

 

Всього в роботі перебувало 17 проектів ДСТУ, з яких 6 – на показники якості насіння по групам культур, 6 – щодо інспектування насінницьких посівів, 5 – по методам випробування насіння і рослин в посівах.