Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

РОБОТА З СТАНДАРТИЗАЦІЇ

На базі СГІ-НЦНС у 1995 році було створено технічний комітет стандартизації ТК 110 "Насіння сільськогосподарських культур", до складу якого увійшли провідні вчені й спеціалісти з питань насінництва, насіннєзнавства й контрольно-насіннєвої справи, виробники й споживачі насіння, представники державних органів стандартизації, метрології та управління. Діяльність комітету спрямована на подальше вдосконалення чинних насіннєвих стандартів та розробку нових, гармонізованих з кращими міжнародними аналогами.

Реалізація наукових здобутків СГІ-НЦНС проявилася у розробленні та прийнятті перших національних стандартів світового рівня – ДСТУ 2240-93 "Насіння сільськогосподарських культур. Сортові та посівні якості. Технічні умови" та ДСТУ 2949-94 "Насіння сільськогосподарських культур. Терміни та визначення", ДСТУ 4138-2002 "Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначання якості".

Інститут протягом тривалого часу виконує функції Координаційного центру і є головною установою з науково-технічних програм Національної академії аграрних наук України, зокрема, з розробки ефективних систем насінництва. Така робота здійснюється відділом насінництва в рамках Національного центру, а найактуальнішими питаннями, які з'ясовуються, наразі є:

- вивчення біологічних аспектів підвищення посівних якостей та урожайних властивостей насіння;

- з'ясування механізмів мінливості показників якості насіння, насамперед його потенційної продуктивності;

- розробка теоретичних засад збереження генетичної чистоти сортового насіння;

- удосконалення традиційних методів і схем ведення первинних ланок добазового й базового насінництва;

- розробка сучасних ресурсоощадних технологій виробництва високоякісного здорового насіння;

- розробка нових та удосконалення чинних НД та проєктів НА з насінництва, гармонізація їх з міжнародними вимогами.