Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

ЛАБОРАТОРИЯ СЕЛЕКЦІЇ ТА НАСІННИЦТВА ПШЕНИЦІ ТВЕРДОЇ ОЗИМОЇ


Зав. лабораторії – Паламарчук Анатолій Іванович, кандидат с.-г. наук
Тел. – (0482) 395-217; (050) 673-26-87
E-mail – a_palamarchuk@ukr.net


Лабораторія заснована у 1992 році. Загалом дослідження з селекції і генетики пшениці твердої озимої розпочаті в інституті в 1944 році під керівництвом академіка ВАСГНІЛ Ф.Г. Кириченка. Ним же, вперше для степового землеробства, були створені сорти пшениці твердої озимої Мічурінка та Новомічурінка. В умовах степової зони України, при складних агрокліматичних умовах вирощування, вони успішно конкурували з поширеними на той час сортами м'якої озимої пшениці Одеська 3, Одеська 16, Білоцерківська 198. В результаті інтрогресивної гібридизації було створено велику кількість різноманітних форм твердої озимої пшениці з підвищеними адаптивними властивостями що дозволило розпочати на їх основі селекційну роботу. Сорти Одеська янтарна та Одеська ювілейна результат внутрівидової гібридизації форм твердої озимої пшениці.

Систематичне поліпшення твердої озимої пшениці розпочалося на початку 70-х років ХХ сторіччя. Створення нового вихідного матеріалу твердої озимої пшениці було сконцентровано на інтрогресії генів карликовості та алелів з низькою фотоперіодичною чутливістю, покращенні квіткової фертильності, підвищенні стійкості до біотичних та абіотичних стресів.

Перший короткостебловий сорт пшениці твердої озимої інтенсивного типу Парус був районований у 1983 р. За весь період селекційної роботи до державного сортовипробування передано 60 сортів пшениці твердої озимої та 2 сорти альтернативного типу (дворучки).


Основні напрями наукової діяльності

● Вивчення нових сортозразків твердої пшениці, близьких до неї видів диких співродичів для створення різноманітного вихідного селекційного матеріалу з достатнім рівнем адаптивності до абіотичних і біотичних стресових факторів середовища та з відмінними технологічними якостями зерна.

● Виведення високопродуктивних сортів твердої озимої та факультативної пшениці на основі інтрогресивної гібридизації різних видів пшениці та схрещування еколого-генетично віддалених сортів і форм твердої пшениці між собою.


Наукові досягнення

У Державному реєстрі сортів рослин України (2022) з 33 сортів пшениці твердої озимої 23 (69,7%) створені в СГІ-НЦНС. Сорти різняться за біологічними особливостями та господарськими ознаками, що дозволяє в різних агроекологічних зонах, за різних попередників та різним рівнем забезпечення мінеральним живленням використовувати ті, що забезпечують отримання найбільшого урожаю високоякісного зерна. Загалом виведені в інституті сорти озимої твердої пшениці є кращими у світі за морозо- і зимостійкістю та перевищують перші районовані сорти цієї культури (Мічурінка, Новомічурінка) за врожайністю на 43,6 ц/га, або на 148,8%.

Найбільш поширеними останніми роками є сорти з високою стійкістю до абіотичних стресів довкілля – Бурштин та Гардемарин. Підтвердили свою високу продуктивність також сорти Золоте руно, Босфор, Континент, Крейсер, Кришталевий і Шляхетний, які рекомендовані для вирощування у степовій і лісостеповій зонах, а також Лайнер, Блискучий, Престижний, Яскравий, Кораловий, Надійний, Алмазний, Гранатовий, Золотистий і Янтарний, що районовані в степовій зоні. Сорти Акведук і Прозорий успішно вирощуються в лісостеповій зоні України.

За реакцією на агрофон і біологічними характеристиками сорти пшениці твердої озимої, виведені в інституті, доцільно розділити на 3 групи:

— універсального використання – Алмазний, Ареал одеський, Блискучий, Босфор, Бурштин, Гардемарин, Гранатовий, Золоте руно, Крейсер, Лайнер і Шляхетний вирізняються високою екологічною пластичністю і сталістю урожаїв зерна при вирощуванні на різних агрофонах;

— короткостеблового типу (95-105 см) для вирощування за інтенсивною технологією по кращих попередниках – Акведук, Золотистий, Янтарний. Ці сорти добре реагують на покращення агрофону та формують високоякісне зерно;

— напівкарликові сорти – Континент, Кораловий, Надійний, Престижний і Прозорий більше пристосовані для вирощування за інтенсивною технологією і на зрошенні. Характеризуються високою стійкістю до вилягання та забезпечують високу віддачу за умов покращення агрофону.

Значні зміни клімату, що спостерігаються в південних регіонах України, характеризуються тривалими періодами відсутності продуктивної вологи у ґрунті по кращим попередникам для озимої пшениці. Все частіше виробникам с.-г. продукції приходиться зміщувати строки сівби озимих культур на пізніший термін, що призводить до зниження їх продуктивності. Крім того, значна частка добрих попередників не використовується під сівбу озимих через пізнє збирання їх врожаю (овочеві культури, соя, нут, цукровий буряк, люцерна, кукурудза на зелений корм, суданська трава та інші). Створення та впровадження в с.-г. виробництво альтернативних сортів твердої пшениці альтернативного типу розвитку (дворучки) буде сприяти використанню цих попередників при сівбі в кінці жовтня, листопаді місяці та ранньою весною.

Донором гену Vrn-B1a, була ізогенна лінія Кристал 2-Vrn-B1a, створена у відділі генетики СГІ-НЦНС. На її основі були одержані аналоги покоління BC4In сорту Парус і селекційних ліній 1888 і 1889; ВС2Іn сортів Айсберг одеський, Аргонавт, Дельфін, Корал одеський, Yilmaz. Ярий тип розвитку вказаних аналогів контролюється алелем Vrn-B1a.

Вивчення їх при різних строках посіву (оптимальні та пізні восени, ранньою весною) дозволило виділити і передати на державне сортовипробування перші сорти твердої пшениці альтернативного типу розвитку Фактор одеський та Факір одеський, що відповідно в 2020 та 2022 роках були внесені до державного Реєстру сортів рослин України.