Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Бібліотека

Бібліотека Селекційно-генетичного інституту – НЦНС була заснована в 1912 році. Становлення бібліотеки пов’язане з іменами академіків А. Сапєгіна, В. Ротмістрова, Ф. Кириченка, П. Гаркавого, Д. Долгушина, О. Созінова, члена-кореспондента ВАСГНІЛ О. Мусійка

Загальний фонд бібліотеки становить 134523 одиниць зберігання, зокрема 1080 од. іноземних видань, 427 од. примірників дисертацій, 17396 од. примірників авторефератів дисертацій; комплектується літературою з селекції та насінництва пшениці, ячменю, кукурудзи, олійних культур, бобових, літературою з генетики, молекулярної біології, цитології, біохімії, фізіології рослин, фітопатології та ентомології. Зберігається 1425 од. примірників цінних та рідкісних видань 18 - 19 ст.

З 2002 року наукова бібліотека виконує функції головної установи сільськогосподарських бібліотек Одеської області, методичного та координаційного центру. До наукової бібліотеки входять бібліотеки: Одеського державного аграрного університету, ННЦ «Інституту виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова», Ізмаїльського агротехнічного коледжу, Ананьївського аграрно-економічного коледжу, УНУС Білгород-Дністровського коледжу природокористування, будівництва та комп’ютерної техніки, Дослідної станції карантину винограду і плодових культур Інституту захисту рослин, Петрівського аграрного коледжу, Одеської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН, ІТІ «Біотехніка» НААН.

Основні завдання наукової бібліотеки: популяризація наукової літератури, формування електронних ресурсів бібліотеки, науково-бібліографічна діяльність, поліпшення умов користування бібліотекою, розширення кола користувачів, популяризація вітчизняної літератури, виконання державної програми щодо формування та зберігання фонду бібліотеки. Таким чином, головною місією є інформаційна.


ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА 2021 РІК

ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА 2022 РІК

ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА 2023 РІК