Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

ВІДДІЛ СЕЛЕКЦІЇ ТА НАСІННИЦТВА ЯЧМЕНЮ


Зав. відділу – Легкун Ігор Борисович, кандидат с.-г. наук
Тел.: (067) 558 34 18
Е-mail: legkun_i@ukr.net


Провідні спеціалісти: А. Бабаш, ст.н.с., В. Тарасюк, ст.н.с., В. Перехрест, н.с., М. Власов, м.н.с., С. Гойман, м.н.с.; агрономи: О. Петкова, В. Віничук, О. Холодовська.

Ячмінь завжди був однією з провідних культур в дослідженнях Селекційно-генетичного інституту. Селекція ячменю розпочата засновником інституту академіком Сапегіним А.О на землях колишнього Одеського дослідного поля ще у 1916 році шляхом добору з ендемічних сортів-популяцій. У період 1932-1984 рр. роботу продовжив Герой Соціалістичної праці академік Гаркавий П.Ф., який опанував і оцінив переваги гібридизації при виведенні сортів і одним з перших застосував цей метод на практиці. Успішною виявилася селекція поступового удосконалення сортів місцевого походження, як найбільш пристосованих до місцевих умов вирощування. Перші сорти з`явилися в Реєстрі України в 1931 році. Також, у відділі вперше в Україні створено сорт озимого ячменю - Одеський 17 (в реєстрі з 1955 року).


Основні напрями наукової діяльності

У відділі ведуться селекційні програми за двома культурами – озимий ячмінь та ярий ячмінь. Посіви займають приблизно 38 га землі інституту, до складу яких входять безпосередньо колекційні та селекційні ділянки, насіннєві розсадники та демонстраційний полігон для проведення «Днів поля», науково-виробничих семінарів.

Основним напрямом є розробка програми створення генотипів ячменю за типом розвитку (ярі, озимі, альтернативні) шляхом об`єднання в кожному показників адаптивності до несприятливих умов середовища з господарсько цінними ознаками (ПНД 13.00.05.01.Ф). В селекції ячменю основна увага приділяється питанням стійкості до поширених, найбільш шкодочинних захворювань, пониженій реакції на тривалість дня в зв`язку з різними строками настання весни, якості кормового, пивоварного та продовольчого зерна. Результатом успішної селекційної роботи є реєстрація нового сорту, його упровадження в сільськогосподарську практику та цільове використання. Завершальний етап роботи – забезпечення виробництва насінням нових сортів.


Наукові досягнення та розробки

В цілому, за всю історію селекції ячменю в інституті створено 110 сортів ярого та озимого ячменю. Реєстр сортів рослин України на 2023 рік налічує 17 сортів ярого і 9 сортів озимого ячменю

Сорти Снігова королева (2014 р.), Дев`ятий вал (2014 р.), Валькірія (2018 р.), Скарб Пальміри (2020 р.) сьогодні неперевершені за врожаєм серед всього сортименту відомих озимих сортів. Значною цінністю є їх висока пластичність та стала продуктивність за роки вивчення. У відділі, вперше в Україні, створені та занесені до реєстру голозерні сорти ячменю альтернативного типу – Презент (2020 р.) і Гордість Пальміри (2020 р.). Успішно проходять Державне сортовипробування сорти-дворучки – Альтерно, Еволюція, Галатея.

Серед 175 сортів ячменю ярого, занесених у Державний реєстр сортів тільки 17 сортів відділу і вони складають основу виробництва зерна ячменю на Півдні України, наші сорти займають 80% загальних площ посіву. Стабільно високі врожаї дають сорти Аватар, Вакула, Святовит, Надійний, Істр і інші, а там, де з вологою постійні проблеми, кращого сорту ніж Сталкер нема.