Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Патенти

  1. Патент на корисну модель 125079 UA, МПК А01Н 1/04 (2006.01) Спосіб ідентифікації генів Lr24/Sr24 транслокації Amigo-типу 1BL.1BS-3Ae#1L / Галаєв О.В.; заявник: Селекційногенетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення. - № u 2017 12422 - Заявл. 14.12.2017. – Опубл. 25.04.2018, Бюл. №4.

  2. Патент на корисну модель № 105618 Україна, МПК А01H 1/00 G01N 33/48. Спосіб ідентифікації соняшнику, стійкого до несправжньої борошнистої роси / В.І. Файт, А.Є. Солоденко; власник: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення. – u 2015 09846. – Заявл. 12.10.2015. – Опубл. 25.03.2016, Бюл. № 6.

  3. Патент на корисну модель № 115650 Україна, МПКА01H 1/00 C12P19/30. Спосіб ідентифікації гена стійкості PlARG / А.Є. Солоденко, В.І. Файт.; власник: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення. – u 2016 10709. – Заявл. 25.10.2016. – Опубл. 25.04.2017, Бюл. № 8.

  4. Патент на винахід 112285 Україна, МПК А01H 1/04, C12Q 1/686. Спосіб ідентифікації алелів генів гібридного некрозу Ne1 та Ne2 / Галаєв О.В., Галаєва М.В.; власник: Селекційногенетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення. - №а201700413 - Заявл. 16.01.2017. - Опубл. 20.01.2021; Бюл.№3.

  5. Патент на корисну модель № 147115 «Добір рослин-донорів для підвищення ефективності біотехнології отримання лінійного матеріалу пшениці м’якої озимої на перших етапах селекційного добору» / Замбріборщ І.С., Шестопал О.Л., Чекалова М.С.; власник: Селекційногенетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення. - № 147115; заявл. 07.9.2020.; опубл. 14.04.2021.

  6. Патент України на корисну модель UA 108514 U. Спосіб отримання ліній рису / Шестопал О.Л., Замбріборщ І.С., Шпак Д.В.; власник: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення. - № u201512317; заявл. 14.12.2015; опубл. 25.07.2016. – Бюл. № 14/2016.

  7. Патент України на корисну модель UA 108512 U Поживне середовище С17В для індукції новоутворень в культурі пиляків пшениці твердої in vitro / Доброва Г.О., Шестопал О.Л., Замбріборщ І.С.; власник: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення. - № u201512315; заявл. 14.12.2015; опубл. 25.07.2016. – Бюл. № 14/2016.

  8. Патент України на корисну модель UA 108513U . Спосіб отримання новоутворень в культурі пиляків жита озимого / Шестопал О.Л., Замбріборщ І.С., Мазур З.О., Кулібабчук Н.В., Ігнатова С.О.; власник: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення. – № u201512316; заявл. 14.12.2015; опубл. 25.07.2016. – Бюл. № 14/2016.