Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

ВІДДІЛ СЕЛЕКЦІЇ І НАСІННИЦТВА ПШЕНИЦІ

Завідувач відділу - Литвиненко Микола Антонович, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН


Провідні наукові співробітники: Алєксєєнко Є.В., к.с.-г.н.; Голуб Є.А.,к.с.-г.н.; Гончарук Н.О., к.с.-г.н.

Науковий співробітник Литвиненко Р.І.

Молодші наукові співробітники: Литвиненко Д.М., Фанін Я.С., Кірчук Є.І., Ігнатовський О.О., Волянський О.М.Відділ селекції і насінництва пшениці заснований з самого початку діяльності першої наукової сільськогосподарської установи на Півдні України – Одеського дослідного поля і утворення при ньому спочатку в 1912 р. селекційного відділу і в цей же рік - Селекційної станції під керівництвом професора А.А. Сапегіна. За роки діяльності відділу закладені науково-методичні основи селекції пшениці м’якої озимої, здійснено 10 етапів розвитку селекційних програм. За більш ніж 110-річний період діяльності відділу змінилось декілька поколінь учених селекціонерів. Після А.А. Сапегіна з 1930 року робота з селекції озимої м’якої пшениці була продовжена під керівництвом Л.П. Максимчука. Майже 50 років (1936-1986 рр.) відділ очолював видатний селекціонер академік ВАСГНІЛ Ф.Г. Кириченко. З 1986 р. і по теперішній час керівництво відділу здійснює академік НААН М.А. Литвиненко.

І етап (1912-1928 рр.). Індивідуальний добір із місцевих сортів популяцій. Створення високорослих чистолінійних сортів екстенсивного типу (Земка, Кооператорка, Степнячка).

ІІ етап (1929-1938 рр.) Міжсортова гібридизація чистолінійних сортів екстенсивного типу. Удосконалення сортів екстенсивного типу (Одеська 3, Одеська 12, Одеська 16).

ІІІ етап (1939-1949 рр.). Гібридизація еколого-географічно віддалених форм. Створення високорослих сортів напівінтенсивного типу (Волна, Степова, Одеська 22, Одеська 26).

ІV етап (1950-1971рр.). Гібридизація місцевих сортів з сортами інтенсивного типу селекції Краснодарського інституту сільського господарства – Безоста 4, Безоста 1, Аврора, Кавказ. Створення високорослих сортів інтенсивного типу степової екології (Новостепнячка, Прибій, Южанка, Южноукраїнка, Степняк).

V етап (1972-1980 рр.). Селекція напівкарликових сортів на генетичній основі мутантних форм та американських сортів Гейнс і Ньюгейнс. Створення перших сортів напівкарликового типу (Салют, Прогрес, Еритроспермум 604, Юннат).

VІ етап (1981-1992 рр.). Гібридизація місцевих сортів з короткостебловими сортами ярої пшениці селекції CIMMYT, США, Індії з генами Rht 1-3 та югославськими сортами Златна долина, Новосадка рана, Партизанка та іншими. Створення середньорослих сортів універсального типу першого покоління (Альбатрос одеський, Якорь одеський, Українка одеська, Красуня одеська, Фантазія одеська та інших).

VІІ етап (1993-2000 рр.). Розвиток програми селекції сортів озимої м’якої пшениці універсального типу. Створення сортів для різних агрофонів і з відмінними характеристиками для стабілізації виробництва зерна (Вікторія одеська, Знахідка одеська, Писанка, Косовиця, Скарбниця, Господиня, Землячка).

VІІІ етап (2001-2010 рр.). Корекція селекційної програми створення сортів універсального типу у зв’язку із змінами клімату (Антонівка, Епоха одеська, Заграва одеська, Служниця одеська, Годувальниця одеська, Литанівка, Місія одеська, Благодарка одеська, Нива одеська, Мудрість одеська).

ІХ етап (2011-2015 рр.) Інтрогресія в місцевий генофонд пшениці чужорідних включень від жита (транслокації 1BL/1RS, 1AL/1RS) та диких співродичів пшениці Ae.cilindrica, Ae. taushi, ярих зразків синтетиків, створених в Міжнародному центрі пшениці та кукурудзи (CIMMYT). Створення сортів з подальшим підвищенням загального адаптивного потенціалу, продуктивності та стійкості до екстремального проявлення біотичних та абіотичних факторів (Житниця одеська, Щедрість одеська, Октава одеська, Ліга одеська, Дума одеська, Версія одеська, Досконалість одеська, Перспектива одеська).

Х етап (2016 – 2020 рр.). Розробка та впровадження в селекційну практику удосконаленої технології селекційного процесу з доповненням традиційних методів сучасними біотехнологічними і молекулярно-генетичними методами. Зокрема, такими методами є отримання подвоєних гаплоїдів пшениці м’якої озимої шляхом культури ізольованих пиляків та аналіз регенерантів за генетичним контролем окремих ознак і властивостей шляхом застосування ДНК-маркерів (MAS – marker-assistant breeding). Використання удосконаленої технології селекційного процесу пшениці м’якої дозволяє: 1. Підвищити ефективність (результативність) селекційної роботи на 15-20% за рахунок прискореної гомозиготації гібридного матеріалу та генетичного контролю ознак; 2. Скоротити строк створення нових сортів з традиційних 10-12 років до 7-8 років. За цією технологією створено і зареєстровано в Україні ряд сортів – Покровська, Спадщина одеська, Основа одеська, Відповідь одеська, Перемога одеська, Позиція одеська, Максима одеська.

Найбільш результативними були останні шість етапів (1981-2022 рр.) теоретичного обгрунтування, створення і удосконалення сортів так названого універсального типу. За більш ніж 40-річний період розвитку цієї програми створено і зареєстровано 82 сорти, які вирощувались в Україні на площі понад 100 млн. га та близько 60 млн. га за кордоном. Із сортів універсального типу три сорти в певні періоди займали від 1 до 4,5 млн. га щорічно: Альбатрос одеський (1992-2005 рр.), Вікторія одеська (2013-2015 рр.), Антонівка (2014-2016 рр.). В підсумку за 110-літній період діяльності у відділі створено більше 200 сортів різних типів, які вирощувались в Україні на площі більше 200 млн. га.

Переважно сортами, створеними у відділі селекції, здійснено в південному регіоні України 10 сортозмін, в теперішній час відбувається одинадцята

Сорто зміна Сорти Роки вирощування у виробництві Урожайність, ц/га Показники якості зерна (2011-2018 рр.)
В середньому за 11 років (2011-2021 рр.) Прибавка ± ц/га Вміст білку, % Сила борошна, о.а. Об’єм хліба, см3 Загальна оцінка хліба, бал
Над першою сортозміною Над попередньою сортозміною
ц/га % ц/га %
І Одеська 3, Одеська 16 1947-1959 37,8 - - - - 14,3 28,4 1315 4,3
ІІ Безоста 1, Аврора, Кавказ 1960-1967 45,3 +7,3 19,8 +7,5 19,8 13,4 30,5 1322 3,8
ІІІ Одеська 51, Прибій, Степняк, Еритр. 127 1968-1975 48,1 +10,3 27,2 +2,8 6,2 13,8 316 1436 4,7
ІV Одеська н/к, Обрій, Юннат од. 1976-1990 57,8 +20,0 52,9 +9,7 20,2 11,5 311 1328 3,9
V Альбатрос од., Українка од., Федорівка 1991-1996 68,8 +31,0 82,0 +11,0 19,0 12,4 363 1425 4,8
Фантазія од., Красуня од., Вікторія од. 1997-2004 69,5 +34,7 92,0 +3,7 5,4 12,7 378 1390 4,2
VІІ Одеська 267, Селянка, Куяльник, Знахідка од., Сирена од. 2005-2010 72,5 +37,6 99,5 +2,9 4,0 13,1 380 1456 4,9
VІІІ Писанка, Вдала, Антонівка, Місія од., Благодарка од. 2011-2015 78,9 +41,1 108,7 +3,5 4,6 12,6 385 1492 5,0
ІХ Заграва од., Епоха од., Журавка од., Мудрість од. 2016-2020 84,5 +46,7 123,5 +5,6 7,1 12,4 402 1468 5,0
Х Октава од., Житниця од., Катруся од., Перспектива од. 2021 - до т.ч. 88,6 +50,8 134,3 +4,1 4,8 12,8 368 1384 4,1

В конкретному експерименті урожайність сортів останньої 10 сортозміни досягла 80-90 ц/га, що перевищує урожайність першої сортозміни на 50,8 ц/га або в 2,2 – 2,4 рази. При цьому рівень якості зерна за параметрами хлібопекарських властивостей мають чіткі тенденції зростання до рівня екстра сильних пшениць.

Не зважаючи на виражені негативні біологічні зв’язки продуктивності і стійкості до стресових факторів за період створення і удосконалення сортів універсального типу (1990-2021 рр.) в результаті глибоких методичних досліджень удалось досягнути певних тенденцій зростання морозостійкості (рис.1) та суттєвого підвищення посухо-жаростійкості.

Рис. 1. Удосконалення сортів пшениці м’якої озимої універсального типу за урожайністю та морозостійкістю (за даними сортовипробування відділу селекції і насінництва пшениці СГІ – НЦНС, 2015-2018 рр.)

1)1968 – Одеська 51; 2)1990 – Альбатрос од.; 3)1994 – Українка од; 4)1997 – Красуня од; 5)1998 – Вікторія од; 6)2001 – Знахідка од; 7) 2003 – Сирена од; 8) 2005 – Дальницька; 9) 2006 – Вдала, Писанка; 10) 2007 – Господиня од., Скарбниця од.; 11) 2008 – Антонівка, Єдність, Косовиця, Безмежна; 12) 2009 – Заможність, Литанівка; 13) 2010 – Благодарка од., Служниця од., Місія од., Годувальниця од; 14) 2011 – Заграва од., Епоха од, Істина од; 15) 2012 – Журавка од., Ліга од.; 16) 2013 – Нива од., Щедрість од.; 17) 2014 – Ера од., Мелодія од; 18) 2015 – Мудрість од., Гарантія од; 19) 2016 – Житниця од., Кантата од., Катруся од., Соната од.; 20) 2017 – Дума од., Нота од., Оранта од., Октава од; 21) 2018 – Родзинка од., Оптима од., Основа од; 22) 2019 – Аксіома од., Версія од., Перспектива од., Досконалість од; 23) 2020 – Покровська, Спадщина од., Злагода од., Відповідь од., Довіра од.; 24) 2021 – Перемога од., Позиція од., Вигода од., Удача од., Максима од.

У зв’язку з цим сорти відділу успішно вирощуються у різних регіонах України, а також контрастних за рівнем зволоження країнах Європи (Угорщина), Молдови, Російської федерації та Туреччини.

Ці досягнення стали можливими перш за все завдяки таланту і працездатності співробітників відділу різних поколінь. Цьому сприяли також атмосфера творчості, співпраці селекціонерів та спеціалістів суміжних професій – генетиків, фітопатологів, фізіологів, спеціалістів з якості зерна та інших.

В цілому ефективно здійснювалось загальне керівництво розвитком інституту і селекційних програм плеядою керівників цієї знаменитої установи.

Боже! Збережи Україну та нашу установу в цей буремний час, дай силу, наснагу і витримку її працівникам, адже немає більш благородної справи, як творити хліб і добро людям!