Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

ВИДАННЯ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Збірник наукових праць -> 

 

Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення разом із Український інститут експертизи сортів рослин  та Інститутом фізіології рослин і генетики Національної академії наук України є співзасновником науково-практичного журналу «Plant Varieties Studying and Protection» (Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин).

ISSN – 2518-1017.

Періодичність видання – щоквартальна. 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 р. № 975 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 20 червня 2019 року» (додаток 7) журнал «Plant Varieties Studying and Protection» (Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин) включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за галузями науки: біологічні та сільськогосподарські. Код спеціальності – 091 "Біологія", 201 "Агрономія" .

Журнал відкритий для вільного доступу на веб-сайті (http://www.nbuv.gov.ua/) Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Журнал має свій сайт  http://journal.sops.gov.ua/.

 

В інституті видається «Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення», заснований у 1952 році  (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації №9531, серія КВ від 18.01.2005 р.), у якому публікуються результати наукових досліджень в галузі теоретичних основ селекції, насінництва, сільськогосподарських культур, а також селекційних розробок зі створення сортів, гібридів культурних рослин.

ISSN – 2409-5524.

Періодичність видання – двічі на рік. 

 

Монографіі, авторами яких є співробітники інституту

 

 1. Рибалка О.І. Якість пшениці та її поліпшення. Київ: Логос, 2011. 480 с.

 

 1. Иутинская Г. А., Пономаренко С.П., …, Бабаянц О.В.  Биорегуляция микробно-растительных систем. К.: Ничлава, 2011. 464 с.      

 

 1. Ponomarenko S., Iutinska H., Babayants O. et all. New plant growth regulators: basic research and technologies of application / Monograph. Kyiv: Nichlava, 2011. 211 p.

 

 1. Ігнатова С.О. Клітинні технології у рослинництві, генетиці та селекції оброблюваних рослин: завдання, можливості, розробки систем in vitro. Одеса: Астропринт, 2011. 223с.

 

 1. Лифенко С.П. Селекційно-генетичний інститут – 100 років. 1912-2012. Нариси. Одеса: Астропринт, 2012. 130 с.

 

 1. Кіндрук М.О., Соколов В.М., Вишневський В.В. Насінництво з основами насіннєзнавства. К.: Аграрна наука, 2012. 264 с.

 

 1. Бабянц О.В., Бабаянц Л.Т. Основы селекции и методология оценок на устойчивость пшеницы к возбудителям болезней. Одесса: «ВМВ». 2014. 404 с.

 

 1. S. Kornienko, T. Ivchenko, M. Gurin and N. Volkova. Realization of genetic potential for mutant variability in tomato breeding / Mutagenesis: exploring genetic diversity in crops.  Netherlands: Wageningen Academic Publisher. 2014. P. 55-74.

           

 1. Адамовская В.Г., Молодченкова О.О. Протеолиз в зерновках и вегетативных органах злаков. Одесса: «Астропринт», 2015.  232 с.

 

 1. Волкова Н.Е. Молекулярно-генетичні дослідження ядерного геному кукурудзи.  Одеса: «Астропринт», 2015. 119 с.

 

 1. Дремлюк Г. К. Тайная стратегия селекции сорго. Одесса: Астропринт, 2016. 33 с.

 

 1. Рибалка О.І., Моргун Б.В., Поліщук С.С. Ячмінь як продукт функціонального харчування. Київ: Логос, 2016. 550 с.

 

 1. Чекалов В.А. Сучасні генно-інженерні рослини: факти, міфи та перспективи (науково-популярне видання). Київ, 2016. 68 с.

 

 1. Навчальний посібник «Практичне насінництво та насіннєзнавство сільськогосподарських рослин» (серія «Практичне насінництво і сучасне насіннєзнавство»). Гаврилюк М.М., Соколов В.М., Жемойда В.Л. Вінниця, 2019. 269 с.

 
Збірник наукових праць ->