Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

КАТАЛОГ СОРТІВ ТА ГІБРИДІВ 2023


НОВИНИ

17 травня 2024 р. відбулося урочисте засідання Вченої ради СГІ-НЦНС, присвячене Дню науки в Україні, яке встановлено Указом Президента від 14 лютого 1997 р. №145/97 та щороку відзначається третьої суботи травня. Відкрив засідання вітальними словами до колективу та відзначив наукових співробітників почесними грамотами за сумлінну плідну працю, зразкове виконання службових обов’язків, високі досягнення у професійній діяльності та з нагоди Дня науки директор інституту Вячеслав СОКОЛОВ.

Після проведення урочистостей, на засіданні були обговорені наступні питання:

  • фінансово-економічний стан інституту (доповідач – директор інституту Вячеслав СОКОЛОВ);
  • стан підготовки до проведення Всеукраїнського Дня поля в ДП «ДГ «Покровське» Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення, яке відбудеться 4 червня 2024р. (доповідач – заступник директора з інноваційно-інвестиційної роботи Євгеній ДОМАРАЦЬКИЙ);
  • затвердження робочих програм навчальних дисциплін ОНП «Селекція і насінництво сільськогосподарських культур» зі спеціальності 201 Агрономія (доповідач – Борис ВАРЕНИК, гарант ОНП).

Бути вченим – це покликання! Із днем науки в Україні!
16 травня 2024 р. відбулося обстеження селекційних та насінницьких посівів дослідного поля Селекційно-генетичного інституту у складі директора чл.-кор. НААН В.М. Соколова, заступника директора з інноваційно-інвестиційної роботи д.с.-г.н. Є.О. Домарацького, завідувача відділу селекції та насінництва пшениці СГІ-НЦНС д.с.-г.н., акад. НААН М.А. Литвиненка, завідувача лабораторії інтенсивних сортів пшениці к.с.-г.н. М.Ю. Наконечного, завідувача відділу селекції та насінництва ячменю к.с.-г.н. І.Б. Легкуна, завідувача відділу насінництва к.с.-г.н. В.В. Вишневського та директорів дослідних господарств мережі інституту. Особливу зацікавленість керівників господарств викликали нові сорти пшениці озимої, гороху, ячменю озимого та ярого, а також інші напрацювання вчених-селекціонерів СГІ-НЦНС. За висновками фахівців, а також присутніх директорів дослідних господарств мережі інституту, стан посівів добрий.

Після обстеження посівів відбулась нарада директорів, на якій були обговорені ряд питань, а саме:

  • стан насінницьких посівів у господарствах інституту (в тому числі на демонстраційних полігонах);
  • орієнтовні обсяги виробництва (по культурам, категоріям і генераціям), наявність ліцензійних договорів, проблеми та шляхи їх вирішення;
  • підготовка виробничих потужностей до якісного проведення збиральної кампанії 2024 року;
  • підготовка до проведення Всеукраїнського Дня поля СГІ-НЦНС у 2024 р. та вирішення організаційних питань щодо проведення заходів «Дня поля» у господарствах.28 березня 2024 р. у Селекційно-генетичному інституті – Національному центрі насіннєзнавства та сортовивчення відбулась Міжнародна наукова конференція «СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СЕЛЕКЦІЇ І НАСІННИЦТВА ПШЕНИЦІ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ», присвячена 120-річчю від дня народження академіка ФЕДОРА ГРИГОРОВИЧА КИРИЧЕНКА (1904 – 1988).

З привітальним словом до учасників конференції звернувся вице-президент НААН академік Микола Володимирович РОЇК.

На пленарному засіданні академік НААН Микола Антонович ЛИТВИНЕНКО, завідувач відділу селекції та насінництва пшениці СГІ–НЦНС, учень Федора Григоровича Кириченка, доповів про вплив наукових досягнень академіка Кириченка на розвиток селекційних програм по пшениці в Селекційно-генетичному інституті, в наукових установах України та за кордоном. Про розвиток спадку академіка Ф. Г. Кириченка в селекції твердої озимої пшениці доповів завідувач лабораторії селекції та насінництва озимої твердої пшениці СГІ–НЦНС к. с.-г. н. ПАЛАМАРЧУК Анатолій Іванович. Історію та сучасний стан селекції пшениці м’якої озимої у Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН висвітлив в. о. директора цієї установи д. с.-г. н. ЛЕОНОВ Олег Юрійович. З доповіддю про фенотипування рослин пшениці озимої на основі спектральної оцінки в умовах лісостепу України виступив завідувач лабораторії селекції озимої пшениці Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН України к. с.-г. н. ГУМЕНЮК Олександр Володимирович.

Учасники конференції заслухали наукові доповіді за низкою тематичних напрямів згідно програми.

Загалом в роботі конференції прийняли участь понад 70 учасників, серед яких представники закордонних селекційних та насінницьких установ.


З 25 по 27 жовтня 2023 р. у Селекційно-генетичному інституті – Національному центрі насіннєзнавства та сортовивчення відбулось навчання наукових та науково-педагогічних працівників за напрямами: «Методологія селекції сортів та гібридів зернових, круп’яних, зернобобових культур з високою і стабільною продуктивністю, комплексною стійкістю до стресових факторів середовища, підвищеною якістю врожаю (методи загальної та молекулярної генетики, фітопатології, фізіології, біохімії та культури in vitro у виявленні генетичного різноманіття, якісних і кількісних ознак, створенні та оцінці вихідного матеріалу). Наукові основи ефективного насінництва сільськогосподарських культур».

ЧИТАТИ ДАЛІ


19 жовтня 2023 року в СГІ-НЦНС в он-лайн режимі, на платформі Google Meet, відбулась Міжнародна наукова інтернет-конференція «Актуальні проблеми генетики, біотехнології та біохімії рослин», присвячена 140 річчю з дня народження академіка Андрія Сапєгіна (1883–1946), ботаніка, цитолога, генетика, селекціонера.

ЧИТАТИ ДАЛІ


Молодший науковий співробітник/аспірант відділу селекції та насінництва пшениці СГІ-НЦНС Євген Кірчук пройшов наукове стажування в інституті агрономії Дослідницького центру сільськогосподарського та лісового господарства (The Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, LAMMAC) в рамках програми трансферу технологій для прискорення та покращення селекції пшениці в Україні.

ЧИТАТИ ДАЛІ


У Селекційно-генетичному інституті – Національному центрі насіннєзнавства та сортовивчення відбувся Всеукраїнський День поля – 2023


ЧИТАТИ ДАЛІ


Провідний науковий співробітник відділу загальної та молекулярної генетики кандидат біологічних наук Іван Іванович Моцний пройшов наукове стажування в рамках програми трансферу технологій для прискорення та покращення селекції пшениці в Україні, що відбулося у відділі селекції рослин Шведського університету сільськогосподарських наук (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), м. Лотто, Швеція).

ЧИТАТИ ДАЛІ


З 15 по 20 травня 2023 р. у м. Сегед (Угорщина) відбулася Міжнародна конференція EUCARPIA CEREALS SECTION CONFERENCE, присвячена питанням сучасної селекції злаків. За фінансування Університету сільськогосподарських наук (Швеція) та Дослідницького центру сільськогосподарського та лісового господарства (Литва) згідно гранту «Portfolio of technology transfer for acceleration and improvement of wheat breeding activities in Ukraine» в роботі конференції з презентаціями своїх робіт прийняли участь співробітники СГІ-НЦНС

ЧИТАТИ ДАЛІ