Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Plant Varieties and Protection

Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення разом із Українським інститутом експертизи сортів рослин та Інститутом фізіології рослин і генетики Національної академії наук України є співзасновником науково-практичного журналу «Plant Varieties Studying and Protection» (Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин).

ISSN – 2518-1017.

Періодичність видання – щоквартальна.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 р. No 975 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 20 червня 2019 року» (додаток 7) журнал «Plant Varieties Studying and Protection» (Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин) включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за галузями науки: біологічні та сільськогосподарські. Код спеціальності – 091 "Біологія", 201 "Агрономія" .

Журнал відкритий для вільного доступу на веб-сайті (http://www.nbuv.gov.ua/) Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Журнал має свій сайт http://journal.sops.gov.ua/.