Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Соколов Вячеслав Михайлович

Соколов Вячеслав Михайлович народився в селі Петрівка Станично-Луганського району Луганської області. В 1971 році закінчив Ворошиловградський сільськогосподарський інститут (нині – Луганський національний аграрний університет) за спеціальністю агрономія. Після закінчення навчального закладу навчався в аспірантурі Селекційно-генетичного інституту, після закінчення якої захистив кандидатську дисертацію та пов’язав своє життя та шлях в науці з цим славетним інститутом.

Соколов Вячеслав Михайлович – відомий вчений-селекціонер сільськогосподарських рослин, організатор науки, багаторічний керівник головного селекційно-генетичного центру України. Очолюваний ним інститут визнаний як провідна установа країни зі створення сортів і гібридів зернових, зернобобових, олійних, кормових культур. Рішенням Кабінету Міністрів України у 2015 році інститут віднесено до об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Значний науковий внесок зроблений вченим у вирішення загальних питань розвитку селекції та насінництва кукурудзи на півдні України відповідно сучасним вимогам зернового виробництва, у теоретичне обґрунтування, розробку і впровадження методів та принципів адаптивної селекції, технології молекулярних маркерів, фізіолого-біохімічних критеріїв стійкості рослин до посухи, екстремальної температури, збудників захворювань і шкідників. На цій основі створюються конкурентоспроможні лінії і гібриди кукурудзи різних груп стиглості й напрямів використання, стійкі до несприятливих факторів довкілля, що успішно впроваджуються у виробництво.

Соколов В. М. теоретично обґрунтував та розробив для використання у насінництві сучасні методи контролю ступеня типовості та гібридності насіння перехреснозапильних культур, що сприяє значному поліпшенню врожайних якостей вирощуваного гібридного насіння, підвищенню його конкурентоспроможності. Він очолює розробку нормативних документів, що регламентують галузь насінництва сільськогосподарських рослин в Україні відповідно до міжнародних вимог.

Соколов В. М. є автором понад чотирьох десятків гібридів кукурудзи, занесених до Державного реєстру сортів рослин України, які принципово відрізняються від раніше районованих та забезпечують значний внесок у рівень зернового виробництва в країні.

Суттєвими є досягнення Соколова В. М. у виконанні державних завдань з селекції польових культур, як керівника Програми наукових досліджень, що об’єднує 14 установ НААН. Він бере безпосередню участь у численних міжнародних програмах науково-технічного співробітництва.

Визнанням діяльності Соколова В.М. як вченого-селекціонера стало обрання членом-кореспондентом Української академії аграрних наук у 1995 році.

Вченому притаманна активна публічна діяльність щодо популяризації наукових здобутків інституту – виступи на нарадах, конференціях, семінарах, на телебаченні та радіо.

Вячеслав Михайлович має численні нагороди та відзнаки: «Заслужений працівник сільського господарства України» (2004), «Орден князя Ярослава Мудрого» V ступеня (2009), Відзнака Президента України – ювілейна медаль «20 років незалежності України» (2012); Лауреат премії НААН «За видатні досягнення в аграрній науці» (2014); Грамота Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом» (2019); орден «Науковець року» (2020); відзнаки та почесні грамоти Одеської обласної державної адміністрації, Національної академії аграрних наук України.