Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Молодший науковий співробітник/аспірант відділу селекції та насінництва пшениці СГІ-НЦНС Євген Кірчук пройшов наукове стажування в інституті агрономії Дослідницького центру сільськогосподарського та лісового господарства (The Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, LAMMAC) в рамках програми трансферу технологій для прискорення та покращення селекції пшениці в Україні. Стажування було заплановано згідно гранту “Portfolio of technology transfer for acceleration and improvement of wheat breeding activities in Ukraine” за програми фінансування Університету сільськогосподарських наук (Швеція) та Дослідницького центру сільськогосподарського та лісового господарства (Литва) “Academic Collaboration in the Baltic Sea Region”. Мета стажування - обмін досвідом у науковій діяльності, ознайомлення з технологіями та програмним забезпеченням для проведення фенотипування та залучення цих методів в дослідження українських селекціонерів.

Дослідницький центр сільськогосподарського та лісового господарства має в своєму складі три інститути:

- інститут агрономії, який складається з восьми відділів: відділ патології та захисту рослин, відділ живлення рослин та агроекології, відділ ґрунтознавства та рослинництва, відділ селекції зернових культур, відділ селекції трав, лабораторія генетики та фізіології, лабораторія хімічних досліджень, лабораторія агробіології та лабораторія мікробіології;

- інститут садівництва, який включає шість відділів: лабораторія захисту рослин, лабораторія фізіології рослин, лабораторія біохімії і технології, відділ селекції і технології овочівництва, відділ технологій садівництва, відділ генетики і біотехнології садових рослин;

- інститут лісництва має 6 відділів: відділ лісівництва та екології, відділ лісової генетики та селекції дерев, відділ лісових ресурсів, економіки та політики, відділ охорони і захисту лісу та мисливського господарства, лабораторія біотехнології лісових рослин.

В процесі 2-х тижневого стажування Євген Кірчук ознайомився з роботою відділів фітопатології, фізіології та генетики рослин, де було представлене різне обладнання та програмне забезпечення для обробки інформації та статистичних даних; відвідав селекційні посіви ярової, озимої пшениці та багаторічних трав; у відділі селекції був залучений до процесу зараження рослин фузаріозом (Fusarium culmorum) з ізоляторами та без в польових умовах; у відділі фізіології та генетики був залучений до відбору зразків та проведення фізіологічних досліджень стану посівів, також навчився процесу фенотипування (phenotyping) та роботі з програмами digiCamControl, Fiji (Imagej), RStudio, співробітники інституту агрономії продемонстрували роботу з дроном по фенотипуванню полів за допомогою програмного забезпечення; ознайомився з можливостями участі в наукових грантах.