Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Workshop “Research collaboration between Sweden-Ukraine-Moldova-Lithuania”
Workshop. “Дослідницьке співробітництво між Швецією, Україною, Молдовою та Литвою”


23-24 квітня 2024 року на базі Інституту Генетики, Фізіології та Захисту Рослин Молдавського державного університету відбувся Workshop “Research collaboration between Sweden-Ukraine-Moldova-Lithuania” (Workshop. Дослідницьке співробітництво між Швецією, Україною, Молдовою та Литвою”), в якому прийняли активну участь представники СГІ-НЦНС: заступник директора з інноваційно-інвестиційної роботи д.с.-г.н. Домарацький Є.О., завідувачка лабораторії біохімії рослин д.б.н. Молодченкова О.О., провідний науковий співробітник відділу загальної та молекулярної генетики к.б.н. Моцний І.І.

Workshop було присвячено створенню наукового консорціуму для подачі заявки на конкурс “Single Market Programme” (SMP COSME) EU-Ukraine Cluster Partnership Programme (SMP-COSME-2024-CLUSTERUA) (Agri-Food). В зустрічі прийняли участь представники Шведського Університету Аграрних наук, Литовського науково-дослідного центру сільського та лісового господарства, Інституту Генетики, Фізіології та Захисту Рослин Молдавського державного університету, Селекційно-генетичного інституту-Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення, Київського національного університету Тараса Шевченка, Національного університету біоресурсів та природокористування України, Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Одеського державного аграрного університету, Миколаївського національного аграрного університету. Учасники заходу від СГІ-НЦНС виступили з доповідями: “Innovative development results of Plant Breeding and Genetics Institute-National Center of Seed Cultivar Investigation as a response to global modern challenges in the agrarian field of activity” (Домарацький Є.О.), “Physiological-biochemical researches of plant resilience to biotic and abiotic environmental factors and seed quality of economically important agricultural crops at the Plant Breeding & Genetics Institute-National Center of Seed and Cultivar Investigation” (Молодченкова О.О.), “Pre-breeding studies of introgression lines of winter wheat” (Моцний І.І.). Згідно з програмою Workshop учасники представили 12 доповідей, відвідали лабораторії та експериментальні ділянки Інституту Генетики, Фізіології та Захисту Рослин Молдавського державного університету, провели обговорення назви та основних напрямів досліджень, які будуть представлені в заявці на участь у конкурсі “Single Market Programme” (SMP COSME) EU-Ukraine Cluster Partnership Programme (SMP-COSME-2024-CLUSTERUA) (Agri-Food).

В Інституті генетики, фізіології та захисту рослин (Кишинів) Відвідування посівів


Доповідь Домарацького Є. О.


Доповідь Молодченкової О. О.


Доповідь Моцного І. І.