Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

ПРОГРАМА

проведення Міжнародної наукової конференції

«СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СЕЛЕКЦІЇ І НАСІННИЦТВА ПШЕНИЦІ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ»,

присвячена 120-річчю від дня народження академіка

ФЕДОРА ГРИГОРОВИЧА КИРИЧЕНКА (1904 – 1988)

що відбудеться 28 березня 2024 р.


Конференція проводиться дистанційно на платформі Google Meet


Посилання на підключення для участі у конференції:

http://meet.google.com/sgu-jbjc-gst


Початок роботи конференції о 09:00 год.


28 березня 2024 р.

800 – реєстрація учасників конференції

900– відкриття конференції


ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Привітальне слово

Президент Національної академії аграрних наук України – Гадзало Ярослав Михайлович, д.с.-г. н., академік НААН

Вступне слово

Директор інституту – Соколов В’ячеслав Михайлович,к. с.-г. н., член-кореспондент НААН


«Кириченко Федір Григорович (коротка біографічна інформація)»

Литвиненко Микола Антонович, д. с.-г. н, професор, академік НААН, завідувач відділу селекції та насінництва пшениці СГІ–НЦНС


«Виплив наукових досягнень академіка Кириченка Ф. Г. на подальший розвиток селекційних програм із селекції пшениці в Селекційно-генетичному інституті, в наукових установах України та за кордоном»

Литвиненко Микола Антонович, д. с.-г. н, професор, академік НААН, завідувач відділу селекції та насінництва пшениці СГІ–НЦНС


«Розвиток спадку академіка Ф. Г. Кириченка в селекції твердої озимої пшениці»

Паламарчук Анатолій Іванович,к. с.-г. н., завідувач лабораторії селекції та насінництва озимої твердої пшениці СГІ–НЦНС


«Історія та сучасний стан селекції пшениці м’якої озимої у Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН»

Леонов Олег Юрійович,д. с.-г. н., с. н. с., завідувач лабораторії, інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН


«Фенотипування рослин пшениці озимої на основі спектральної оцінки в умовах лісостепу України»

Гуменюк Олександр Володимирович,к. с.-г. н., завідувач лабораторії селекції озимої пшениці Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН УкраїниНАУКОВІ ДОПОВІДІ УЧАСНИКІВ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗА ТЕМАТИЧНИМИ НАПРЯМКАМИ

  • Селекція пшениці на підвищення зернової продуктивності

«Recent genetic progress in wheat breeding at the national agricultural research and development institute - Fundulea Romania»

Saulescu Nicolae Nicolaevich, senior research scientist National Agricultural Research and Development Institute- Fundulea Romania


«Cooperation of PBGI and YILDIZ in Turkey»

Erdinç Göksu, Yildiz Bitkisel Ürünler Tohumculuk ve Tarim Sanayi A.Ş.


«Адаптаційні та урожайні властивості сортів пшениці озимої в умовах півдня України»

Корхова Маргарита Михайлівна, к. с.-г. н., доцент, докторант МНАУ Миколаївського національного аграрного університету


  • Якість зерна пшениці і генетико-селекційні шляхи її вирішення

«Біохімічні аспекти формування якості зерна та стійкості пшениці до біотичних та абіотичних стресових факторів»

Молодченкова Ольга Олегівна, д. б. н., с. н. с., завідувачка лабораторії біохімії рослин СГІ–НЦНС


«Селекційні аспекти поліпшення хлібопекарської якості зерна пшениці м’якої озимої»

Голуб Євгенія Анатоліївна, к. с.-г. н., пров. науковий співробітник відділу селекції та насінництва пшениці СГІ–НЦНС


  • Фізіолого-біохімічна природа та генетичні механізми підвищення стійкості генотипів пшениці до стресових біотичних і абіотичних факторів

«Ідентифікація генофонду та ефекти генів ортологічної серії PPD-1 пшениці»

Файт Віктор Іванович, д. б. н., член-кореспондент НААН, заступник директора з наукової роботи СГІ–НЦНС


«Порівняння реакції етіольованих проростків і зелених рослин м'якої пшениці різних генотипів на дію посухи»

Колупаєв Юрій Євгенович, д.б.н., проф, зав. лабораторії фізіології та біохімії рослин інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН


«Особливості селекції на стійкість до фітопатогенів»

Васильєв Олексій Анатолійович, к. с.-г. н., завідувач відділу фітопатології та ентомології СГІ–НЦНС


  • Розширення генетичного різноманіття, створення та оцінка нового вихідного селекційного матеріалу

«Ефективність використання біотехнологічних методів в селекції пшениці»

Замбріборщ Ірина Сергіївна, к. б. н., завідувачка лабораторії культури тканин СГІ–НЦНС


«Вивчення ліній пшениці м’якої озимої – похідних віддаленої гібридизації на предмет застосування в селекції»

Моцний Іван Іванович, к. б. н., с. н. с., пров. науковий співробітник відділу загальної та молекулярної генетики СГІ–НЦНС


  • Роль сорту озимої пшениці в стабілізації виробництва продовольчого зерна в сучасних умовах

«Значення сортів, як стабілізуючого фактору виробництва зерна пшениці мякої озимої в сучасних умовах»

Литвиненко Микола Антонович, д. с.-г. н, професор, академік НААН, завідувач відділу селекції та насінництва пшениці СГІ–НЦНС


  • Проблеми добазового і базового насінництва і шляхи їх подолання

«Якість насіння сортів пшениці м’якої озимої на різних агротехнічних фонах та при використанні добрив фірми Тімак-Агро»

Литвиненко Микола Антонович, д. с.-г. н, професор, академік НААН, завідувач відділу селекції та насінництва пшениці СГІ–НЦНС


«Організація добазового і базового насінництва в наукових установах, проблеми та перспективи їх вирішення в сучасних умовах»

Соколов В’ячеслав Михайлович, к. с.-г. н., член-кореспондент НААН


Доповіді до 10–15 хв.

Виступи учасників конференції (за бажанням).

1600 – підведення підсумків.