Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Фанін Ярослав Сергійович

ПІБ здобувача: ФАНІН Ярослав Сергійович
Тема дисертації: «Селекційно-генетичні аспекти формування та покращення біохімічних показників якості зерна озимої м’якої пшениці Triticum aestivum L.», затверджена Вченою радою Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення 8 листопада 2019 р., протокол №8
Шифр та назва галузі знань: 20 Аграрні науки та продовольство
Код та назва спеціальності: 201 Агрономія
Контактна особа Вчений секретар інституту – ЩЕРБИНА Зоя Володимирівна
E-mail: zoyasgi09@ukr.net
Телефон: (067) 425-07-17
Інформація про захист
Дата та місце захисту: 5 січня 2024 р. о 10-00 годині за адресою: 65036, м. Одеса, вул. Овідіопольська дорога, 3, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, адміністративний корпус.
Наукові керівники: ЛИТВИНЕНКО Микола Антонович,
доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, завідувач відділу селекції та насінництва пшениці Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення;
МОЛОДЧЕНКОВА Ольга Олегівна,
доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії біохімії рослин Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення
Висновок наукових керівників: ВИСНОВОК ЛИТВИНЕНКА М.А.
ВИСНОВОК МОЛОДЧЕНКОВОЇ О.О.
Голова ради: ФАЙТ Віктор Іванович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НААН, завідувач відділу загальної та молекулярної генетики Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення
Рецензенти ЧЕРВОНІС Михайло Володимирович, кандидат сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник відділу генетичних основ селекції Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення
РЕЦЕНЗІЯ
Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису
ЛАВРОВА Галина Дмитрівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу селекції, генетики та насінництва бобових культур Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення
РЕЦЕНЗІЯ
Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису
Опоненти: КИРИЛЕНКО Віра Вікторівна, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, в.о. заступниці директора з наукової роботи Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла
ВІДГУК
Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису
ЛЕОНОВ Олег Юрійович,
доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії селекції та фізіології пшениці, в.о. директора Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН
ВІДГУК
Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису
Рішення Вченої ради Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення про утворення разової спеціалізованої вченої ради, протокол № 13 від «20» листопада 2023 р. НАКАЗ
Протокол розширеного засідання відділу селекції та насінництва пшениці № 2 від 17 жовтня 2023 р. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Дисертація
ПРОТОКОЛ створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису
Рішення разової спеціалізованої вченої ради
Рішення разової спеціалізованої вченої ради без КЕП
Рішення разової спеціалізованої вченої ради з КЕП
Сертифікат КЕП
Відеотрансляція захисту доступна за посиланням: https://meet.google.com/sdq-mfjo-meb
Відеозапис засідання ради


Мова Українська