Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення запрошує прийняти участь у Міжнародній науковій інтернет-конференції "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГЕНЕТИКИ, БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОХІМІЇ РОСЛИН», присвяченій 140 річчю з дня народження академіка Андрія Сапєгіна (1883–1946).

Конференція відбудеться 19 жовтня 2023 р. Участь – безкоштовна.

Тематика конференції присвячена стану та перспективам розвитку досліджень з біотехнології, загальної та молекулярної генетики, геноміки, біохімії, фізіології сільськогосподарських рослин та включає наступні секції:

1. Класична та молекулярна генетика, цитогенетика;

2. Біотехнологія рослин;

3. Фізіолого-біохімічні основи продуктивності, якості продукції та стійкості рослин до біо- та абіотичних стресових факторів;

4. Сучасні методи створення та оцінки вихідного селекційного матеріалу сільськогосподарських культур.

Формат: Дистанційний (відеоконференція в Google Meet) та заочний (публікація тез).

Робочі мови конференції: українська і англійська.