Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

З 25 по 27 жовтня 2023 р. у Селекційно-генетичному інституті – Національному центрі насіннєзнавства та сортовивчення відбулось навчання наукових та науково-педагогічних працівників за напрямами: «Методологія селекції сортів та гібридів зернових, круп’яних, зернобобових культур з високою і стабільною продуктивністю, комплексною стійкістю до стресових факторів середовища, підвищеною якістю врожаю (методи загальної та молекулярної генетики, фітопатології, фізіології, біохімії та культури in vitro у виявленні генетичного різноманіття, якісних і кількісних ознак, створенні та оцінці вихідного матеріалу). Наукові основи ефективного насінництва сільськогосподарських культур».

Навчання відбувалось у дистанційному режимі на платформі Google Meet.
У курсах взяли участь 70 осіб, з них 57 слухачів – з установ системи НААН, 13 – з навчальних закладів системи МОН України.

До проведення занять були залучені фахівці Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення:

- Січкар В.І., завідувач відділу селекції, генетики та насінництва бобових культур, д.б.н., професор;

- Молодченкова О.О., завідувач лабораторії біохімії рослин, д.б.н., с.н.с.;

- Вишневський В.В., завідувач відділу насінництва, к.с.-г.н., с.н.с;

- Паламарчук А.А., завідувач лабораторії селекції та насінництва озимої твердої пшениці, к.с.-г.н.;

- Моцний І.І., провідний науковий співробітник відділу загальної та молекулярної генетики, к.б.н., с.н.с.;

- Голуб Є.А., провідний науковий співробітник відділу селекції та насінництва пшениці, к.с.-г.н.;

- Бальвінська М.С., провідний науковий співробітник відділу загальної та молекулярної генетики, к.б.н.;

- Ільченко А.С., науковий співробітник відділу селекції та насінництва перехреснозапилюваних культур, PhD з Агрономії;

- Червоніс М.В., провідний науковий співробітник відділу генетичних основ селекції, к.с.-г.н.;

- Ярмольська О.Є., науковий співробітник відділу стійкості до абіотичних факторів, к.геогр.н.;

- Бабаш І.Б., провідний науковий співробітник відділу селекції та насінництва ячменю;

- Трасковецька В.А., старший науковий співробітник відділу фітопатології та ентомології;

- Чекалова М.С., молодший науковий співробітник лабораторії культури тканин.

По завершенні курсів слухачі отримали посвідчення щодо проходження курсів підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників у 2023 році на базі Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення.