Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

19 жовтня 2023 року в СГІ-НЦНС відбулась Міжнародна наукова інтернет-конференція «Актуальні проблеми генетики, біотехнології та біохімії рослин», присвячена 140 річчю з дня народження академіка Андрія Сапєгіна (1883–1946), ботаніка, цитолога, генетика, селекціонера.

Конференція походила в он-лайн режимі на платформі Google Meet.

У конференції взяли участь понад 50 учасників, серед яких науковці Узбекистану, Литви, Чехії, США, Німеччини, Франції, Канади, Швеції, України. Широкий географічний діапазон учасників підтвердив міжнародний статус конференції.

Із доповідями виступили: Файт В. І., член-кор., д.б.н. (Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, Одеса, Україна) «Академік Андрій Опанасович Сапєгін. До 140 річчя від дня народження»; Литвиненко М.А., академік НААН, д.с.-г.н. (Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, Одеса, Україна) «Сучасні методи в програмах селекції озимої м’якої пшениці»; Сатарова Т. М., д.б.н., проф. (Інститут експериментальної ботаніки Академії наук Чеської республіки) «Однонуклеотидний поліморфізм кукурудзи групи IODENT/BSSS»; Колупаєв Ю.Є., д.б.н., проф. (Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва, Харків, Україна) «Механізми впливу гамма-аміномасляної кислоти на стійкість Triticum aestivum до абіотичних стресів»; Міщенко Л.Т., д.б.н., проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) «Стійкість пшениці до вірусних хвороб в умовах глобального потепління та воєнного часу»; Молодченкова О.О., д.б.н., с.н.с. (Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, Одеса, Україна) «Клітинні механізми стійкості пшениці до біотичних та абіотичних несприятливих факторів довкілля»; Чеботар С. В., член-кор. НААН, д.б.н., (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеса, Україна) «Молекулярні маркери в оцінці посухостійкості пшениці м’якої»; Ведмедєва К.В., к.б.н., с.н.с. (Інститут олійних культур НААН (Запоріжжя, Україна) «Ідентифікація, успадкування та ефекти алелів генів маркерних морфологічних ознак соняшнику»; Моцний І.І., к.б.н., с.н.с. (Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, Одеса, Україна) «Пребридінгові дослідження інтрогресивних ліній озимої пшениці»; Задорожна О.А., к.б.н., с.н.с. (Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва, Харків, Україна) «Генетичний контроль поглинання фосфору в арбускулярно-мікоризному симбіозі»; Замбріборщ І.С., к.б.н. (Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, Одеса, Україна) «Використання методу гаплоідії (андрогенез in vitro) у селекційному процесі злакових культур півдня України»; Галаєв О.В., к.б.н. (Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, Одеса, Україна) «Молекулярні маркери для ідентифікації генів стійкості та маркерна селекція пшениці на стійкість до бурої листкової іржі»; Шарук Ю.А., студентка (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеса, Україна) «Біоінформаційний аналіз DREB генів посухостійкості м’якої пшениці Triticum aestivum».

В усних доповідях та збірнику тез висвітлено стан та перспективи досліджень з молекулярної генетики, біотехнології, біохімії, фізіології щодо адаптивності, стійкості до біо- та абіотичних стресових факторів, кількості та якості продукції, а також біоінформатики сільськогосподарських рослин та їх роль у формуванні сучасних тенденцій та методів селекції. За підсумками визначено необхідність щорічного проведення таких конференцій в провідних наукових установах України, де провадяться комплексні дослідження сільськогосподарських рослин.