Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

 

завантажити документ ->МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
м. Київ
18.12.2018 № 1412
Про затвердження рішень
Атестаційної колегії Міністерства
щодо діяльності спеціалізованих
вчених рад від 18 грудня 2018 року
Відповідно до підпункту 7 пункту 2 Розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», підпункту 47 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630, Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1170/19908, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1169/19907, Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018 року № 32, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 лютого 2018 р. за № 148/31600, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 18 грудня 2018 року
НАКАЗУЮ:
1. Утворити спеціалізовані вчені ради відповідно до переліку згідно з додатком 1.
2. Затвердити склад спеціалізованих вчених рад, утворених відповідно до підпункту 1 пункту 1 цього наказу, згідно з додатком 4.
Міністр Л. М. Гриневич
Директор департаменту
атестації кадрів вищої
кваліфікації та ліцензування А. Г. Шевцов
Додаток 1
до наказу Міністерства
освіти і науки України
18.12.2018 № 1412
БІОЛОГІЧНІ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
У Селекційно-генетичному інституті – Національному центрі насіннєзнавства та сортовивчення НААН спеціалізована вчена рада К 41.363.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських та біологічних наук за спеціальностями 06.01.05 «Селекція і насінництво» та 03.00.15 «Генетика» (сільськогосподарські та біологічні) строком до 31 грудня 2020 року.
Додаток 4
до наказу Міністерства
освіти і науки України
18.12.2018 № 1412
Склад спеціалізованих вчених рад
Голова ради:
1. Лінчевський Анатолій Адамович, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, академік НААН, головний науковий співробітник відділу, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, спеціальність 06.01.05.
Заступник голови:
2. Стельмах Адольф Фомич, д.біол.н., професор, академік НААН, головний науковий співробітник відділу, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, спеціальність 03.00.15 (сільськогосподарські).
Вчений секретар:
3. Щербина Зоя Володимирівна, к.с.-г.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, спеціальність 03.00.15 (сільськогосподарські).
Члени ради:
4. Бабаянц Ольга Вадимівна, д.біол.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, спеціальність 03.00.15 (сільськогосподарські);
5. Бєлоусов Анатолій Олександрович, д.біол.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН, спеціальність 03.00.15 (біологічні);
6. Ващенко Володимир Васильович, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, спеціальність 06.01.05;
7. Вареник Борис Федорович, к.с.-г.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, спеціальність 06.01.05;
8. Замбріборщ Ірина Сергіївна, к.біол.н., завідувач відділу, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, спеціальність 03.00.15 (сільськогосподарські);
9. Кирпа Микола Якович, д.с.-г.н., професор, завідувач лабораторії, ДУ Інститут зернових культур, спеціальність 06.01.05;
10. Литвиненко Микола Антонович, д.с.-г.н., професор, академік НААН, завідувач відділу, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, спеціальність 06.01.05;
11. Лифенко Савелій Пилипович, д.с.-г.н., професор, академік НААН, головний науковий співробітник лабораторії, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН, спеціальність 06.01.05;
12. Лях Віктор Олексійович, д.біол.н., професор, завідувач кафедри, Запорізький національний університет, спеціальність 03.00.15 (біологічні);
13. Моцний Іван Іванович, к.біол.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, спеціальність 03.00.15 (біологічні);
14. Молодченкова Ольга Олегівна, д.біол.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, спеціальність 03.00.15 (сільськогосподарські);
15. Рибалка Олександр Ілліч, д.біол.н., старший науковий співробітник, чл.-кор. НААН, завідувач відділу, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, спеціальність 03.00.15 (біологічні);
16. Самовол Олексій Петрович, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут овочівництва і баштанництва, спеціальність 03.00.15 (сільськогосподарські);
17. Страшюк Володимир Юрійович, д.біол.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 03.00.15 (біологічні);
18. Файт Віктор Іванович, д.біол.н., старший науковий співробітник, чл.-кор. НААН, заступник директора, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, спеціальність 03.00.15 (біологічні);
19. Чеботар Сабіна Віталіївна, д.біол.н., старший науковий співробітник, чл.-кор. НААН, завідувач кафедри, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 03.00.15 (біологічні).

завантажити документ ->