Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Монографії співробітників СГІ-НЦНС

 1. Рибалка О.І. Якість пшениці та її поліпшення. Київ: Логос, 2011. 480 с.

 2. Иутинская Г. А., Пономаренко С.П., ..., Бабаянц О.В. Биорегуляция микробно-растительных систем. К.: Ничлава, 2011. 464 с.

 3. Ponomarenko S., Iutinska H., Babayants O. et all. New plant growth regulators: basic research and technologies of application / Monograph. Kyiv: Nichlava, 2011. 211 p.

 4. Ігнатова С.О. Клітинні технології у рослинництві, генетиці та селекції оброблюваних рослин: завдання, можливості, розробки систем in vitro. Одеса: Астропринт, 2011. 223 с.

 5. Лифенко С.П. Селекційно-генетичний інститут – 100 років. 1912-2012. Нариси. Одеса: Астропринт, 2012. 130 с.

 6. Кіндрук М.О., Соколов В.М., Вишневський В.В. Насінництво з основами насіннєзнавства. К.: Аграрна наука, 2012. 264 с.

 7. Бабянц О.В., Бабаянц Л.Т. Основы селекции и методология оценок на устойчивость пшеницы к возбудителям болезней. Одесса: «ВМВ». 2014. 404 с.

 8. S. Kornienko, T. Ivchenko, M. Gurin and N. Volkova. Realization of genetic potential for mutant variability in tomato breeding / Mutagenesis: exploring genetic diversity in crops. Netherlands: Wageningen Academic Publisher. 2014. P. 55-74.

 9. Сиволап Ю.М., Бальвінська М.С., Захарова О.О., Календар Р.М., Стратула О.Р. Молекулярні маркери у розвитку теорії і практики селекції ячменю: науково-методичний посібник. Одесса: Астропринт, 2014. – 88 с.

 10. Адамовская В.Г., Молодченкова О.О. Протеолиз в зерновках и вегетативных органах злаков. Одесса: «Астропринт», 2015. 232 с.

 11. Волкова Н.Е. Молекулярно-генетичні дослідження ядерного геному кукурудзи. Одеса: «Астропринт», 2015. 119 с.

 12. Дремлюк Г. К. Тайная стратегия селекции сорго. Одесса: Астропринт, 2016. 33 с.

 13. Рибалка О.І., Моргун Б.В., Поліщук С.С. Ячмінь як продукт функціонального харчування. Київ: Логос, 2016. 550 с.

 14. Литвиненко М. А., Топал М. М., Шестопал О. Л., Замбріборщ І. С., Галаєв О. В. Удосконалена технологія селекційного процесу пшениці м’якої озимої з використанням біотехнологічних і молекулярно-генетичних методів: науково-методичний посібник. Одесса: Астропринт, 2016. 42 с.

 15. Чекалов В.А. Сучасні генно-інженерні рослини: факти, міфи та перспективи (науково-популярне видання). Київ, 2016. 68 с.

 16. Молодченкова О.О. Article "Биохимические защитные реации злаковых растений" in collective monograph "Development of natural sciences in countries of the European Union taking into account the challenges of XXI century". Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”. 2017. 480 p.

 17. Молодченкова О.О. Article “Биохимические аспекты формирования качества семян зернобобовых культур”. Scientific achievements of countries of Europe in the field of natural sciences: Collective monogra ph. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”. 2018. P. 68-87.

 18. Моlodchenkova О.О., Ryshchakova O.V. Article “Participation of lectins in the formation of plant protective reaction of cereals”. New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries: Collective monograph. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”. 2019. P. 205-230.

 19. Навчальний посібник «Практичне насінництво та насіннєзнавство сільськогосподарських рослин» (серія «Практичне насінництво і сучасне насіннєзнавство»). Гаврилюк М.М., Соколов В.М., Жемойда В.Л. Вінниця, 2019. 269 с.

 20. Соколов В.М., Вишневский В.В., Ярмольська О.Є., Вишневська А.М., Феоктистов П.О. Взаємодія аграрної науки, освіти та бізнесу з проблем інноваційного розвитку АПК в Південному міжрегіональному науковому центрі НААН / Формування нової парадигми розвитку агропромислового сектору в XXI столітті: колективна монографія: у 2 ч. – Ч. 1. – Львів-Торунь : Ліга-Прес, 2021.