Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

ПРОВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ТА ВСЕУКРАЇНСЬКИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ, СИМПОЗІУМІВ, З’ЇЗДІВ, СЕМІНАРІВ ТА ІНШИХ ЗАХОДІВ

  

Інформація щодо Міжнародної наукової конференції

«Геноміка та біохімія сільськогосподарських рослин»,

м. Одеса, СГІ-НЦНС, 12.09.2017 р.

12 вересня 2017 року в Селекційно-генетичному інституті – Національному центрі насіннєзнавства та сортовивчення відбулася Міжнародна наукова конференція «Геноміка та біохімія сільськогосподарських рослин» під патронатом Міністерства аграрної політики та продовольства України, Національної академії аграрних наук України, Одеського обласного відділення Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова та Одеського відділення Українського біохімічного товариства.

На конференції були присутні  понад 60 учасників, серед яких науковці Азербайджану, Білорусі, Єгипту, Молдови, України. Всього учасників конференції було 193, серед яких також вчені Казахстану, Польщі, Франції. Широкий географічний діапазон учасників підтвердив міжнародний статус конференції.

З пленарними доповідями виступили: Файт В.І., член-кор., д.б.н. (Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, Одеса, Україна) «Розвиток молекулярно-генетичних досліджень в НААН України»; Мохамед Атія Омар, проф. (Центр сільськогосподарських досліджень, Гіза, Єгипет) «Сучасні технології молекулярної селекції»; Лемеш В.О., к.б.н., доцент (Інститут генетики та цитології НАН Білорусі, Мінськ, Білорусь) «Молекулярні технології в селекції рослин у Білорусі»; Азізов І. В., член-кор., д.б.н. (Інститут молекулярної біології та біотехнології, Баку, Азербайджан) «Ефекти різних концентрацій хлориду натрію на морфологічні ознаки та фотосинтез проростків пшениці»; Колупаєв Ю.Є., д.б.н., проф. (Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Харків, Україна) «Індукування антиоксидантної системи рослин активними формами кисню, азоту й сірки».

На секції «Геноміка та біоінформатика» чотири доповіді було присвячено важливій світовій культурі – пшениці м’якій, а саме останнім досягненням у сиквенуванні ядерного геному, аналізі певних генів (пуроіндолінів, стійкості до бурої іржі, фотоперіоду). Також секційні доповіді зроблено щодо молекулярно-генетичних та біоінформатичних досліджень кукурудзи, соняшнику, льону.

На секції «Біохімія сільськогосподарських рослин» висвітлено роль сигнальних посередників, фітогормонів, поверхневих ліпідів, системи  вторинно-активного транспорту іонів натрію, осмопротекторів, поліфенолів та захисних протеїнів у формуванні адаптивних реакцій рослин зернових злакових культур за дії стресових чинників середовища. Частина секційних доповідей була присвячена вивченню біохімічних аспектів формування продуктивності та  якості насіння пшениці, льону, ріпаку, зернобобових культур для використання в селекційному процесі.

В усних доповідях та тезах надрукованого збірнику висвітлено стан та перспективи досліджень з геноміки та біохімії сільськогосподарських рослин та їх роль у вирішенні проблем селекції, наведено результати з молекулярної генетики та біоінформатики сільськогосподарських рослин та представлено сучасні тенденції та методи селекції сільськогосподарських рослин.

За підсумками визначено необхідність щорічного проведення таких тематичних конференцій в установах України, де провадяться дослідження з молекулярної генетики та біохімії сільськогосподарських рослин.

Культурною програмою конференції була екскурсія в ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Я. Таїрова, відвідання музею та дегустація вин.