• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 10.jpg
 • 22.jpg
 • 33.jpg
 • 44.jpg
 • 55.jpg
 • 88.jpg
 • 99.jpg

catsortiv

Cover

Кто на сайте

На сайті один гість та відсутні користувачі

Besucherzahler russian wives
счетчик посещений

Відділ селекції та насінництва пшениці

Зав. відділу – Литвиненко Микола Антонович, доктор сільськогосподарських наук,2 Lytvynenko академік Національної академії аграрних наук України, Заслужений працівник сільського господарства України,  лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Тел. – (048) 789-54-14, 789-53-25

E-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Після реорганізації (2011 р.) у складі відділу:

 • лабораторія селекції інтенсивних сортів пшениці (завідувач доктор с.-г. наук, професор, академік НААН Лифенко Савелій Пилипович);
 • лабораторія селекції та насінництва озимої твердої пшениці (завідувач кандидат с.-г. наук Паламарчук Анатолій Іванович).

Відділ селекції та насінництва пшениці заснований на самому початку діяльності першої наукової сільськогосподарської установи на Півдні України – Одеського дослідного поля і утворення при ньому в 1912 р. селекційного відділу та Селекційної станції (1918) під керівництвом доцента Новоросійського університету А.О.Сапєгіна (у подальшому – академіка АН УРСР, віце-президента АН УРСР, Заслуженого діяча науки Української РСР).Перші дослідження з селекції озимої пшениці розпочаті тут восени 1912 р.

За 100-річний період діяльності відділу зусиллями декількох поколінь3 Lytvynenko селекціонерів (А.О.Сапєгін, 1928-1932 рр.; Ф.Г.Кириченко, 1936-1986 рр.; М.А.Литвиненко, з 1986 до цього часу) у результаті теоретичних і методичних розробок, залучення і створення оригінального генетичного матеріалу та ефективної реалізації декількох селекційних програм, по суті, змінена природа пшеничної рослини: генетичний потенціал врожайності сортів останньої, 8-ї сортозміни, виріс порівняно з сортами перших сортозмін в 2,5-3,0 рази (з 30-40 до 100-120 ц/га); покращені хлібопекарські якості до рівня екстра сильних пшениць; удосконалено ознаки і властивості стійкості до біотичних та абіотичних стресових факторів.

За роки діяльності відділу створено більше 120 сортів різних типів, з яких 68 в різні роки були районовані чи занесені до державних Реєстрів і широко вирощувались в Україні та інших країнах на сумарній площі біля 180 млн. га.

Розвиток програм селекції озимої м’якої пшениці у відділі можна умовно розподілити на вісім етапів.

 • І етап (1912-1928 рр.) – індивідуальний добір з місцевих сортів популяцій,  створення високорослих чистолінійних сортів екстенсивного типу (Земка,  Кооператорка, Степнячка);
 • ІІ етап (1929-1938 рр.) – міжсортова гібридизація чистолінійних сортів  екстенсивного типу, удосконалення сортів екстенсивного типу (Одеська 3, Одеська 12, Одеська 16);
 • ІІІ етап (1939-1949 рр.) – гібридизація еколого-географічно відділених форм, виведення високорослих сортів напівінтенсивного типу (Волна, Степова, Одеська 22, Одеська 26);
 • ІVетап (1950-1971 рр.) – гібридизація місцевих сортів з сортами інтенсивного типу селекції Краснодарського інституту сільського господарства – Безоста 4, Безоста 1, Аврора, Кавказ, створення високорослих сортів інтенсивного типу степової екології (Новостепнячка, Прибій, Южанка, Южноукраїнка);
 • V етап (1972-1980 рр.) – селекція напівкарликових сортів на генетичній основі мутантних форм та американських сортів Гейнс і Ньюгейнс, виведення перших сортів напівкарликового типу (Салют, Прогрес, Еритроспермум 604, Юннат);
 • VІ етап (1981-1992 рр.) – гібридизація місцевих сортів з короткостебловими сортами ярої пшениці селекції CIMMYT, США, Індії з генами Rht 1-3 та югославськими сортами Златна долина, Новосадка рана, Партизанка та ін., створення середньорослих сортів універсального типу першого покоління (Альбатрос одеський, Якорь одеський, Українка одеська, Красуня одеська, Фантазія одеська та інших).
 • VІІ етап (1993-2000 рр.) – розвиток програм селекції сортів озимої м’якої пшениці універсального типу, створення сортів для різних агрофонів, з відмінними характеристиками для стабілізації виробництва зерна (Знахідка одеська, Писанка, Косовиця, Скарбниця, Господиня, Землячка, Федорівка);
 • VІІІ етап (2001 р. до цього часу) – корекція селекційної програми виведення сортів універсального типу у зв’язку зі змінами клімату (Антонівка, Епоха одеська, Заграва одеська, Служниця одеська, Годувальниця одеська, Литанівка).

 

Основні напрями наукової діяльності відділу 

 • розробка ефективних методів селекції та насінництва озимої м’якої і твердої пшениці (Tr. Durum);
 • створення сортів озимої м’якої пшениці універсального типу, адаптованих до змін клімату і сучасних технологій з мінімальним та нульовим обробітком ґрунту;
 • створення сортів озимої м’якої пшениці для екологічно чистих технологій (органічного землеробства);
 • створення інтенсивних сортів середньорослого та напівкарликового типу з високими показниками якості зерна екстра сильних пшениць;
 • створення сортів озимої твердої пшениці універсального та інтенсивного типу з високими макаронними якостями.

 

Наукові досягнення відділу 

Теоретично обґрунтована, по суті, нова програма селекції сортів озимої м’якої пшениці універсального типу. Ідентифіковані найбільш ефективні генетичні джерела короткостебловості. На основі генів мутантного походження (Rht 8, Rht 1-13) від ярих зразків пшениці селекційний матеріал переведено на короткостебловий середньорослий морфотип.

Визначені найбільш важливі ознаки, генетичні, морфофізіологічні механізми у формуванні продуктивності, адаптивного потенціалу та якості зерна в озимій пшениці, виділені генетичні джерела цих ознак.          

Деталізована модель сорту універсального типу та параметри різних сортотипів в  залежності від генетичної основи селекційного матеріалу. Визначені найбільш4 Lytvynenko ефективні донори цінних ознак.

Розроблені принципи добору батьківських форм для гібридизації та найбільш ефективні схеми схрещування в процесі селекції на адаптивність. Розроблено метод добору батьківських форм для гібридизації за принципом «генетичного містка» і ефективна модифікована схема конвергентних схрещувань.

Розроблені методи і прийоми цілеспрямованого створення генетичного різноманіття нового вихідного матеріалу та добору генотипів за ознаками стійкості до біотичних і абіотичних стресових факторів у поєднанні з високою продуктивністю та якістю зерна.

Запатентовано 3 методи та удосконалено 12 методів і прийомів селекції. На цій основі удосконалена технологія селекційного процесу щодо поетапного і одночасно нарощування у створюваних сортів продуктивності, якості зерна та адаптивного потенціалу.

Розроблено методи і схеми прискорення селекційного процесу. Розроблена схема використання штучного клімату для отримання 2-3 генерацій гібридів озимої пшениці в один рік з одночасним добором за адаптивними ознаками. Адаптовано в селекційний процес метод отримання андрогенних дигаплоїдів.

У результаті реалізації цієї програми створено сорти озимої м’якої пшениці універсального типу, з яких 64 передано на державне сортовипробування, а 42 були зареєстровані в Україні, 23 – кордоном. Сорти універсального типу впроваджені у виробництво на сумарній площі в Україні 30 млн. 300 тис. га. За кордоном – 15 млн. 723 тис. га, що  разом складає більше 46 млн. га.

Найбільшого розповсюдження у виробництві набули наступні сорти: Альбатрос одеський (1990 р.), Українка одеська (1995 р.), Красуня одеська (1997 р.), Вікторія одеська (1998 р.),  Знахідка одеська (2000 р.), Сирена одеська (2002 р.). За останні роки створені та успішно впроваджуються у виробництво нові, ще більш досконалі сорти універсального типу: Писанка (2006 р.), Вдала (2007 р.), Антонівка (2008 р.), Литанівка (2008 р.), Благодарка одеська (2010 р.), Місія одеська (2010 р.), Годувальниця (2010 р.),  Служниця одеська (2010 р.), Епоха одеська (2011 р.), Заграва одеська (2011 р.).

Ряд із цих сортів занесені до державних Реєстрів Російської Федерації (9 шт.), Молдови (7 шт.), Туреччини (2 шт.), Угорщини (1 шт.), Узбекистану (2 шт.) та інших країн.

Основною особливістю сортів універсального типу є поєднання високого генетичного потенціалу урожайності (9-12 т/га) з високим рівнем адаптації та відмінними5 Lytvynenko показниками якості зерна сильних і надсильних пшениць, що на середньорослій основі забезпечує отримання у виробництві високого і стабільного урожаю якісного продовольчого зерна.

Сортами універсального типу здійснено в Україні з 1991 року по теперішній час чотири останні сортозміни (V, VI, VII, VIII), що забезпечило підвищення врожайності на площі 1,5-4,5 млн. га  посіву цих сортів щороку на 3-4 ц/га високоякісного зерна і сприяло  стабілізації валових зборів озимої м’якої пшениці.

Уперше в Україні (разом з лабораторією селекції інтенсивних сортів пшениці)  розроблена програма і створені сорти озимої м’якої пшениці з винятково високими хлібопекарськими якостями зерна екстра сильної пшениці – Панна (2003 р.), Вдала (2005 р.), Скарбниця (2007 р.) Епоха одеська (2011 р.). При врожайності 9-11 т/га, вони мають силу муки (W) 400-500 о. а., що на 100-150 о. а. перевищує інші сорти.

Уперше в Україні спільно з відділом фітопатології інституту виведені сорти з комплексною стійкістю до 7-8 основних хвороб – Княгиня Ольга, Задумка, Ластівка одеська.

В теперішній час у Реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні знаходяться 29 сортів озимої м’якої пшениці, виведених у відділі, та 10 вивчаються в державному сортовипробуванні.

Основні результати досліджень опубліковано в 136 статтях. Отримано 3 авторських свідоцтва на розроблені методи селекції та 52 свідоцтва на сорти озимої м’якої пшениці.

Новини

Украинский Новостной Портал -- коротко о главном

Новости

materiali

rekomendacii

ribalka