• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 10.jpg
 • 22.jpg
 • 33.jpg
 • 44.jpg
 • 55.jpg
 • 88.jpg
 • 99.jpg

catsortiv

Cover

Кто на сайте

На сайті один гість та відсутні користувачі

Besucherzahler russian wives
счетчик посещений

ВІДДІЛ СЕЛЕКЦІЇ ТА НАСІННИЦТВА ГІБРИДНОГО СОНЯШНИКА

(у складі відділу – лабораторія селекції гібридного соняшника зі зміненим жирнокислотним складом)

Зав. відділу    Вареник Борис  Федорович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, доцент

Тел.: (048) 789-54-15, факс 784-63-96.

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; sunflowerlab@gmail.com

Зав. лабораторії – Крутько Василь Іванович, кандидат сільськогосподарських наук

Тел.: (0482) 395-630, факс 346-396.

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">sunlab-krutko@ukr.net; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Провідні спеціалісти

Карапіра С.І., кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;

Ганжело М.Г., кандидат сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник.

 

Основні напрями наукової діяльності

 • розробка та впровадження у практику більш досконалих методів і селекційних технологій та створення на їх основі генетично різноманітного більш якісного вихідного матеріалу, нових самозапилених ліній й конкурентоспроможних високоолійних в т.ч. високоолеїнових гібридів соняшнику нового покоління різних груп стиглості;
 • проведення науково-дослідних робоіт метою яких є розробка методів прогнозування рівня гетерозису і продуктивності гібридів на основі використання сучасних ДНК- технологій. У разі успішного завершення цих досліджень, нові розробки дозволять значно скоротити термін створення нових гібридів і зменшити обсяги робіт в усіх ланках сортовипробування;
 • спільно із відділом геноміки та біотехнології проводяться дослідження пов’язанні із аналізом молекулярно-генетичного поліформізму вихідного матеріалу, що дозволить не тільки оцінити його генетичне різноманіття, але й класифікувати його, маркувати гени господарсько цінних ознак, а також здійснювати генетичний моніторинг в селекції та насінництві соняшнику;
 • в рамках програми дослідження адаптивності нових ліній і гібридів на основі низки фізіолого-біохімічних критеріїв планується розробити нові методи комплексної оцінки вихідного й селекційного матеріалу за показниками жаро- та посухостійкості;
 • проводиться робота по встановленню донорських властивостей генетичних джерел соняшнику олеїнового типу та визначається експресивність генетичних систем, що контролюють ознаки якості соняшнику протягом розвитку насіння, в умовах різних генотипів та різних умов вирощування;
 • в галузі насінництва проводиться робота по удосконаленню методу грунтового контролю батьківських форм гібридів соняшнику та заходів пов’язанних із підвищення їх продуктивності на ділянках розмноження в т.ч. із застосування регуляторів та стимуляторів росту біологічного походження;

 

Наукові досягнення

Початок робіт з селекції соняшнику в інституті пов’язується з організацієюVarenyk 1 наприкінці  30-х років ХХ століття відділу селекції й агротехніки технічних культур та формування у 1946 році на його базі самостійного відділу селекції олійних культур.

Починаючи з 70-х років минулого століття робота відділу була спрямована на удосконалення та інтенсифікацію селекційного процесу з створення й впровадження у сільськогосподарське виробництво високопродуктивних, високоолійних гібридів.

Відділ веде селекцію соняшнику практично у всіх групах стиглості, але найбільш успішно розвивається в інституті селекція середньоранніх та середньостиглих гібридів як таких, що забезпечують найбільш стабільний і високий врожай насіння в основних зонах вирощування соняшнику.

Реалізація багаторічної наукової програми дозволила створити таVarenyk 2 зареєструвати понад 60 високопродуктивних конкурентоспроможних гібридів соняшнику різних груп стиглості, серед яких – перший вітчизняний гібрид Рассвєт, а також такі відомі гібриди, як Одеський 122, Одеський 123, Одеський 249, Одеський 504, Згода.

На сьогодні у відділі створено велику кількість самозапилених ліній з комплексом господарсько цінних ознак в т.ч. олеїнового типу (20 з яких занесено до Держреєстру, як батьківські компоненти гібридів різного строку дозрівання), а також гібридів соняшнику нового покоління, серед яких прості: Сапфір,  Зубр, Віват, Явір, Оріон, Оберіг, а також трилінійні: Злива, Завіт, Залік.

Співробітниками лабораторії селекції гібридного соняшнику зі зміненим жирнокислотним  складом олії поряд зі звичайними гібридами (Анонс, Символ, Базальт, Шанс, Сюжет, Селянин, Сучасник) створені гібриди з підвищеним та високим вмістом олеїнової кислоти в олії (Одор, Олівер 90, Антрацит, Скарб, Соліст), а також перший вітчизняний гібрид кондитерського типу з підвищеним вмістом олеїнової кислоти – Романтик,  який рекомендовано до внесення в Державний реєстр.

Одним з реальних і результативних шляхів підвищення ефективності селекціїVarenyk 3 соняшнику у найближчому майбутньому є всіляка підтримка (організаційна й фінансова) напряму, пов’язаному з розробкою і впровадженням у селекційну практику сучасних іноваційних методів селекції, зокрема, на основі ДНК- технологій. У Селекційно-генетичному інституті напрацьований необхідний для цього вихідний матеріал, набуті науковий досвід та кваліфіковані дослідницькі кадри.

Відділ наполегливо і послідовно працює над такою важливою складовою сучасної моделі гібриду соняшнику як жаро- та посухостійкість. В результаті цієї роботи в інституті створені такі видатні лінії за стійкістю до екстремальних умов посухи, як Одеська 1036 та Одеська 3369. Створений за участю останньої, гібрид  Згода довгий час є одним із кращих вітчизняних гібридів у своїй групі стиглості та визнаним національним стандартом.

Результативність використання наукових досліджень з селекції соняшнику у сільськогосподарському виробництві в повній мірі визначається рівнем ефективності його насінництва. У процесі вдосконалення технології добазового і базового насінництва та методів контролю розроблено і апробовано експресні методи електрофоретичного аналізу та ґрунтового контролю насіння. Застосування даних прийомів дозволило за останні роки підвищити типовість та рівень стерильності батьківських форм.

Відділом в останні роки проводяться ефективні спільні наукові дослідження зVarenyk 4 Інститутом рослинництва ім. В.Я.Юр’єва НААН та Інститутом олійних культур НААН по селекції соняшнику. За останній рік до Реєстру сортів рослин України внесені спільні високопродуктивні прості гібриди Гектор, Кадет і Славсон. До державного сортовипробування за останні роки передано більше 25 гібридів нового покоління (Сібсон, Ореол, Воїн, Ватсон, Гусляр, Омегасон, Колорит, Артур, Арбер та ін.)

У Державному реєстрі сортів рослин України, придатних для поширення в Україні знаходяться 22 гібрида, створених у відділі, лабораторії та спільних з іншими установами, або біля 25 % від загальної кількості гібридів соняшнику вітчизняної селекції.

В Росії та Молдові зареєстровані наступні гібриди селекції нашого інституту: Одеський 123, Згода, Одеський 915, Символ, Жокей, Одеський 738, Олівер 90.

 

Зв’язок (допомога) з аграрним виробництвом

Співробітниками відділу і лабораторії проводиться постійний авторський нагляд за вирощування батьківських форм та гібридів соняшнику в дослідних господарствах інституту, в інших господарствах і фірмах, які займаються добазовим та базовим насінництвом соняшнику.

Наукові співробітники регулярно проводять заняття зі студентами агробіотехнологічного факультету Одеського державного аграрного університету та спеціалістами сільського господарства й оліє-жирового комплексу нашої країни, а також приймають участь у науково-виробничих семінарах, конференціях, Днях поля, тощо.

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (усього) 

     За останні 5 років опубліковано 45 наукових публікацій, серед яких:

    М.О.Лібенко, В.І.Крутько, М.Г.Ганжело. Насінництво нових, в тому числі олеїнових гібридів соняшнику, селекції Селекційно-генетичного інституту // Методичні рекомендації. – Одеса. – 2008. – 70 с.

В.І.Крутько, Б.Ф.Вареник.  Основні напрями та здобутки в селекції соняшнику СГІ – НЦНС //  Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської обл. – Вип. 6. – Харків. – 2009. – С. 98-103.

          Б.Ф.Вареник. Селекція соняшнику на стійкість до основних біотичних і абіотичних факторів в СГІ – НЦНС // Науково-технічний бюлетень ІОК НААН. – Запоріжжя. – Вип. 14. – 2009. – С. 97-102.

          В.В. Кириченко, К.М.Макляк, Б.Ф.Вареник, В.І.Крутько та ін. Підсумки та перспективи досліджень з селекції соняшнику в Україні // Селекція і насінництво: Міжвідом. тематич. наук. зб. – Харків, 2011. –  Вип. 99. - С. 50-54.

 

Отримані за остання 5 років патенти, авторські свідоцтва 

     Отримано патентів – 20, авторських свідоцтв на самозапилені лінії (батьківські форми) – 25, авторських свідоцтв на гібриди – 25.

 

Міжнародні наукові зв’язки 

Свою сьогодняшню селекційну стратегію будуємо на створенні багатосторонніх зв’язків з провідними селекційними центрами Європи і Америки. Так, тільки у розсаднику вихідного матеріалу щорічно проходять всебічну селекційну проробку більше 300 нових інтродукційних зразків (комерційних і експериментальних гібридів, сортів, популяцій, генетичних джерел та пулів) з провідних селекційних фірм та установ Росії, США, Франції, Німеччини, Румунії, Болгарії, Аргентини. Співробітники відділу підтримують постійні творчі зв’язки із зарубіжними колегами й установами, які сприяють не тільки продуктивному обміну науковою інформацією і селекційним матеріалом, а й допомагають створенню спільних селекційних програм. Сприяння розвитку і поглибленню цих контактів теж являє собою один з дійових шляхів підвищення результативності національної селекції соняшнику в цілому.

Спільно з французькою фірмою «Рустіка» нині «Euralis semences» створені гібриди соняшнику Урсус, Медальйон, Яллон, Мулхацен, Аттіла, які вирощуються в країнах Європейського Союзу, а також в Російській Федерації та Туреччині.

Разом з французькою фірмою RAGT semences  та фірмами Strube, Advanta й Lebule проводяться спільні наукові дослідження зі створення спільних гібридів соняшнику нового покоління.

Новини

Украинский Новостной Портал -- коротко о главном

Новости

materiali

rekomendacii

ribalka