• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 10.jpg
 • 22.jpg
 • 33.jpg
 • 44.jpg
 • 55.jpg
 • 88.jpg
 • 99.jpg

Animation

catsortiv

Cover

Кто на сайте

На сайті 33 гостей та відсутні користувачі

Besucherzahler russian wives
счетчик посещений

ВІДДІЛ СЕЛЕКЦІЇ ТА НАСІННИЦТВА ЯЧМЕНЮ 

Зав. відділу – Лінчевський Анатолій Адамович, доктор сільськогосподарських Linchevski-4наук, академік Національної академії аграрних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії СРСР, автор 72 сортів ярого та озимого ячменю.

 

Тел. – (048) 789-55-85

Е-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">a-linchevskiy@ukr.net    

              Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">a-linchevskiy@yandex.ru                    

 

Історія відділу 

Розвиток селекції ячменю в інституті пов’язаний з іменами видатних вчених, академіка АН УРСР А.О.Сапєгіна. та його учня, академіка ВАСГНІЛ П.Х.Гаркавого. Тут ще у 1916 р. на Одеському дослідному полі А.О.Сапєгін і Д.І.Баранський почали селекцію ярого ячменю шляхом добору з місцевих сортів-популяцій селянських господарств. Результатом цієї роботи стало створення і районування у 1931 р. ярих сортів Паллідум 32 і Медікум 46.

Подальші успіхи в селекції ячменю в інституті пов’язані з іменем академіка ВАСГНІЛ П.Х.Гаркавого. Спочатку він продовжив добори з сортів-популяцій, але скоро впевнився, що тільки на доборах селекція базуватися не може. П.Х.Гаркавий першим в СРСР при виведенні   нових генотипів ячменю почав застосовувати гібридизацію.

            Він створив низку сортів ярого ячменю (найбільш відомі – Южний, Одеський 36, Нутанс 106), а у 1955 році – перший сорт озимого ячменю-дворучки Одеський 17. Було науково обгрунтовано і на практиці доведено значення дворучок для вирощування в умовах  півдня України (Одеський 31, Одеський 46, Росава).

 

Основні напрями наукової діяльності відділу 

     · розробка теоретичних основ селекції з метою удосконалення генотипу ячменю за показниками продуктивності, пивоварних, кормових і поживних властивостей зерна, стійкості до захворювань, спроможності давати гарантовані врожаї в умовах недостатньої вологозабезпеченості та різких змін температурного фактору.

        · селекція і первинне насінництво сортів ярого і озимого ячменю з високою адаптивністю до мінливих умов вирощування для стабілізації зерновиробництва в країні.

 

Наукові досягнення 

З 1984 року роботу з виведення сортів ярого і озимого ячменю в інститутіLinchevski-3 очолив учень П.Х.Гаркавого А.А.Лінчевський, академік НААН (1999). У 1990 році він закінчив 30-річну теоретичну роботу і сформулював основи концепції селекції ячменю на підвищену адаптивність до мінливих умов вирощування в Україні з метою зростання та стабілізації врожаїв у виробництві. По перше, була показана важливість місцевого генофонду при створенні високоадаптованих сортів. За весь час роботи з ярим ячменем в інституті 90% сортів виведено на основі місцевих сортів-популяцій колишніх селянських господарств. І тільки ці сорти районовані в посушливій зоні. У родоводі всіх сортів-мільйонерів (Южний, Одеський 36, Нутанс 244, Одеський 100 та ін.) присутня спадковість місцевих сортів-популяцій.

Була доведена необхідність використання фактору фотоперіодичної чутливостіLinchevski-2 (ФПЧ)  в селекції як ярого, так і озимого ячменю. Ярі сорти з низькою ФПЧ дають щорічно більш стабільні врожаї, а при запізненні з сівбою менше їх знижують. Таким чином, малочутливі сорти ярого ячменю дають більш стабільні врожаї в умовах різної тривалості дня як у широтному діапазоні, так і при різних строках приходу весни. Розроблено умови добору сортів з різним рівнем ФПЧ у селекційному процесі.

Що стосується сортів озимого ячменю, їх адаптивність, навпаки, залежить від підвищеної фотоперіодичної чутливості і реакції на стадію яровизації. Високу зимо-морозостійкість проявляють тільки чутливі до фотоперіоду сорти. Найбільш адаптованими до умов півдня України, де вирощується основна маса озимого ячменю, є дворучки. Останнім часом значення дворучок зросло у зв’язку з епіфітотіями вірусу жовтої карликовості ячменю (ВЖКЯ).

Встановлені фактори, які визначають морозостійкість сортів дворучок і типовоLinchevski-1 озимих сортів ячменю. Якщо у дворучок вона більшою мірою пов’язана з реакцією на довжину дня (г = 0,70-0,83), то у типово озимих більше визначається тривалістю стадії яровизації. Дуже корисною особливістю дворучок є те, що вони ніколи не переростають у процесі зимівлі за теплої зими їх вегетація практично не припиняється.

                 При розробці програми підвищення адаптивності створюваних сортів ячменю знайдені підходи і розроблено метод селекції сортів з комплексною посухо-, соле-, кислотостійкістю при генетичному контролі показника – наявності ізоферменту кореневої супероксиддисмутази,  СОД-s2, яка захищає мембрани клітин в агресивному середовищі і підтримує тургор у клітинах в посуху. Коренева супероксиддисмутаза має два алельних стани ізоферменту –  тип s1 і тип s2. Тип s1 зустрічається часто – основна маса сортів, що вирощуються у Західній Європі та Україні має саме такий тип ізоферменту. Тип s2 зустрічається надзвичайно рідко і представлений в основному формами близькосхідного походження. Ізофермент СОД-s2 нейтралізує активні форми оксид-радикалів, які порушують мембрани клітин і призводять до втрати соле-, кислотостійкості та у цілому стійкості до несприятливих факторів середовища, включаючи посуху. Абсолютна більшість сортів, виведених у Селекційно-генетичному інституті, як типово озимих так і дворучок, містять ізофермент СОД-s2. Контроль наявності в коренях рослин СОД-s2 здійснюється на електрофореграмах за специфічним спектром смуг. Це дозволяє з високим ступенем точності вести селекцію за цим показником.

                 До Державного реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні було занесено також ярі сорти, носії ізоферменту СОД-s2 – сорт для умов крайньої посухи Сталкер (у Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні з 1997 року) і неперевершені за врожаєм сорти Вакула (2003) і Геліос (2006). Вони також малочутливі до фотоперіоду.

Ефективним доповненням до СОД-s2 при створенні сортів з підвищеною адаптивністю до мінливих умов вирощування стало введення в селекційний процес контролю інтенсивності продукційного процесу в рослинах ячменю в умовах посухи, що дозволяє добирати найбільш продуктивні генотипи для посушливих умов.

На заключному етапі досліджень було розроблено шляхи поєднання вищенаведених властивостей в одному генотипі в комплексі з селекцією на стійкість до хвороб, що дозволило значно підвищити результативність селекційного процесу. Загалом ця багаторічна робота завершилася створенням теорії селекції ячменю на підвищену адаптивність до несприятливих умов вирощування в Україні з метою зростання й стабілізації врожаїв у виробництві, яку була закінчено у 1990 році (Труди НАНУ «Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть. Т.2. Київ. – 2001. – С. 528-551).

За всю історію селекції ячменю в інституті створено 63 ярих і 29 озимих сортів. Особливо успішною селекція ячменю стала у роки незалежності України. Якщо у 1916-1992 роках до Державних реєстрів було занесені 30 ярих і 12 озимих сортів, то у 1993-2011 33 ярих і 17 озимих.

Слід відзначити результативну роботу по створенню (з наданням адаптивних властивостей) практично нового морфотипу ярого шестирядного ячменю сортів універсального призначення для умов високоінтенсивного землеробства.

                 Ярі шестирядні сорти і раніше були присутні у виробництві, але це були сорти екстенсивного типу з урожайністю до 30 ц/га. Результатом виконання теоретичних розробок по з’ясуванню оптимальних параметрів сортів нового морфотипу, наданню їм показників адаптивності до мінливих умов вирощування, стало виведення сортів Вакула і Геліос. На створення першого було витрачено 33 роки інтенсивної роботи. Занесений до Реєстру сортів рослин України у 2003 році, він уже у 2006 році займав посівну площу більше 1 млн. гектарів, або кожний третій гектар під цією культурою.

                 Агрофірма «Промінь» в одеській області з площі 160 га зібрала врожай сорту Вакула по 92 ц/га, урожаї по 90 ц/га одержані в агропідприємствах «Лука» одеської області і «Прогрес» донецької. Що важливо, ці високі врожаї отримано при дуже низьких нормах висіву насіння – 75-90 кг/га.

                 На основі сорту Вакула виведено сорт Геліос, якій має аналогічні властивості, але відрізняється за тривалістю вегетаційного періоду, тому в умовах достатньої вологозабезпеченості здатний давати ще вищі врожаї з прибавками до 10 ц/га.

                 Останніми роками особливого виробничого значення набули ярі сорти ячменю Сталкер (1997), Адапт (1998), Південний (2001), Гетьман (2001), Вакула (2003), Водограй (2005), Геліос (2006), Командор (2007), Еней (2008), Всесвіт (2010), Святогор (2010), Воєвода (2012).

У селекції озимого ячменю була розроблена програма надання сортам стійкості до сажкових захворювань. До останнього часу в Україні не було жодного сорту ячменю, який би мав генетично обумовлену стійкість до сажкових захворювань. Пріоритетними є проведені в інституті роботи, результатом яких стало створення на основі донорів сі 13664 та Джау Кабутак в умовах високого штучного інфекційного фону сортів ячменю з груповою стійкістю до збудників чорної (Ustilago  піgга), твердої (Ustilago hогdеі) та летючої (Ustilago nuda) видів сажки – Зимовий (2005), Достойний (2006), Трудівник (2006), Селена стар (2006), Абориген (2007), Академічний (2012), Айвенго, Буревій, Снігова королева, Дев'ятий вал.

                 У виробництві поширені сорти озимого ячменю Зимовий, Трудівник, Достойний, Селена стар, Абориген, Академічний. Сорт Зимовий толерантний до ВЖКЯ. Із старих сортів озимого ячменю значні площі у виробництві займають сорти Росава (1988) і Основа (1994).

Сорт озимого ячменю Селена стар з потенціалом урожайності до 111 ц/га має велике для озимих сортів зерно маса 1000 зерен складає близько 60 г.

Державне сортовипробування проходять нові сорти дворучки Снігова королева і Дев'ятий вал. Це перша спроба створити надурожайні сорти озимого ячменю на базі унікального ярого сорту Вакула. Сорт Снігова королева короткостебловий (100 см), стійкий до вилягання (8-9 балів), має підвищену, як для озимого ячменю, стійкість до найбільш поширених хвороб (борошнистої роси, гельмінтоспоріозу смугастого – 7-8 балів, сажкових хвороб – 9 балів), маса 1000 зерен складає 44 г. Сорт Дев'ятий вал більш скоростиглий, тому дає кращі врожаї в посушливих умовах. За 3 роки вивчення в інституті при врожаї 93,0 ц/га сорт Снігова королева перевершив кращий сорт Достойний на 17,9 ц/га.

У цілому, сорти ячменю Селекційно-генетичного інституту займають в Україні щорічно 60-70% посівних площ під цією культурою.

Багато сортів ячменю занесено до Реєстрів сортів рослин сусідніх держав. Зокрема до Реєстру сортів рослин Росії з 2005 року занесено ярі сорти Сталкер, Гетьман, Південний, з 2007 – Вакула, з 2010 – Геліос, з 2011 – дворучку Достойний, з 2012 – ярий сорт Еней. У Вірменії сорти Вакула, Командор, Водограй, Еней.

Новини

Украинский Новостной Портал -- коротко о главном

Новости

aspirant

  

aspirant2

Catsortiv

materiali

ribalka