• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 10.jpg
 • 22.jpg
 • 33.jpg
 • 44.jpg
 • 55.jpg
 • 88.jpg
 • 99.jpg

Animation

catsortiv

Cover

Кто на сайте

На сайті 6 гостей та відсутні користувачі

Besucherzahler russian wives
счетчик посещений

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА 

 

Спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських дисертацій у Всесоюзному ордена Леніна і ордена Трудового Червоного Прапора селекційно-генетичному інституті ім. Т.Д. Лисенка (нині Селекційно-генетичному інституті – Національному центрі насіннєзнавства та сортовивчення) було створено у грудні 1945 року. Перший захист відбувся 4 лютого 1946 року. З 1980 року раді було надано право приймати до розгляду і докторські дисертації.

За час існування спецради захистили роботи 370 здобувачів наукового ступеня кандидата або доктора наук, серед яких такі видатні вчені як академіки Ремесло Василь Миколайович, Лифенко Савелій Пилипович, Лінчевський Анатолій Адамович, Дзюбецький Борис Володимирович,  інші.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1604 від 22.12.2016 р. у Селекційно-генетичному інституті – Національному центрі насіннєзнавства та сортовивчення (СГІ – НЦНС) утворено спеціалізовану вчену раду Д 41.363.01 терміном на три роки з правом проведення захисту дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук за спеціальностями 03.00.15 генетика (біологічні та сільськогосподарські науки) та 06.01.05 селекція і  насінництво (сільськогосподарські науки).

До складу спеціалізованої вченої ради Д 41.363.01 входять досвідчені фахівці, серед яких 4 академіки НААН, 1 член-кореспондент НААН, що дає змогу на високому рівні здійснювати атестацію наукових кадрів:

Прізвище, ім'я,

по батькові

 

Місце роботи, посада Науковий ступінь Вчене звання

Спеціальність

у спецраді

Лінчевський Анатолій Адамович

(голова ради)

СГІ – НЦНС, завідувач відділу селекції та насінництва ячменю

доктор с.-г. наук,

06.01.05 – селекція і насінництво, 1990

старший науковий співробітник, 06.01.05 – селекція і насінництво,

1974, акад. НААН,

06.01.05 – селекція і насінництво, 1999

06.01.05 – селекція і насінництво

СТЕЛЬМАХ

Адольф Фомич

(заступник голови ради)

СГІ – НЦНС, головний науковий співробітник відділу загальної та молекулярної генетики

доктор біологічних

наук, 03.00.15 – генетика, 1987

професор,

03.00.15 – генетика, 1996, академік НААН, 03.00.15 – генетика, 1995

03.00.15 – генетика

(с.-г. науки)

ЩЕРБИНА

Зоя Володимирівна

(вчений секретар ради)

СГІ – НЦНС, провідний науковий співробітник науково-організаційного відділу

кандидат с.-г. наук,

03.00.15 – генетика,

1996

старший

науковий співробітник, 03.00.15 – генетика, 2009

03.00.15 – генетика

(с.-г. науки)

БАБАЯНЦ

Ольга Вадимівна

СГІ – НЦНС, завідувач відділу фітопатології та ентомології доктор біологічних  наук, 06.01.11 – фітопатологія, 2012

старший науковий співробітник, 06.01.11 – фітопатологія,

2005

03.00.15 – генетика

(с.-г. науки)

Бєлоусов Анатолій Олександрович СГІ – НЦНС завідувач відділу селекції та насінництва кукурудзи

доктор біологічних  наук,

06.01.05 – селекція і насінництво, 1990

старший науковий співробітник

06.01.05 – селекція і насінництво, 1982

03.00.15 – генетика

(біол. науки)

ВАЩЕНКО Володимир Васильович

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет,

Міністерство освіти і науки України, завідувач кафедри селекції і насінництва

доктор сільськогоспо-дарських наук, 06.01.05 –селекція і насінництво, 2013

доцент, селекція і насінництво,

2003

06.01.05 – селекція і насінництво

ВОЛКОВА

Наталія Едуардівна

СГІ – НЦНС, головний науковий співробітник відділу загальної та молекулярної генетики

доктор біологічних  наук,

03.00.22молекулярна генетика,

2009

старший науковий співробітник

03.00.22молекулярна генетика, 2004

03.00.15 – генетика

(біол. науки)

ДИМАНЬ

Тетяна Миколаївна

Білоцерків-ський національний аграрний університет, завідувач кафедри екотрофології

доктор с.-г. наук,

03.00.15 – генетика, 2003

професор

за кафедрою екотрофології, 2005

03.00.15 – генетика

(с.-г. науки)

КІНДРУК

Микола Онисимович

СГІ – НЦНС, головний науковий співробітник відділу насінництва

доктор с.-г. наук,

06.01.05 – селекція і насінництво, 1989

професор, 06.01.14 – насінництво, 2002

06.01.05 – селекція і

насінництво

КИРПА

Микола Якович

ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН,

завідувач лабораторії

післязбиральної обробки і зберігання зерна та стандартизації

доктор с.-г. наук,

06.01.05 – селекція і насінництво, 2007

старший науковий співробітник, 06.01.09 – рослинництво,

1987

06.01.05 – селекція і насінництво

Литвиненко Микола Антонович

СГІ – НЦНС, завідувач відділу селекції та насінництва пшениці

доктор с.-г. наук,

06.01.05 – селекція і насінництво, 2002

старший науковий співробітник, 06.01.05 – селекція і насінництво,

1985;

акад. НААН,

06.01.05 – селекція і насінництво,

2002

06.01.05 – селекція і насінництво
ЛИФЕНКО Савелій Пилипович СГІ – НЦНС, головний науковий співробітник лабораторії  селекції інтенсивних сортів пшениці відділу селекції та насінництва пшениці

доктор с.-г. наук,

06.01.05 – селекція і насінництво,

1981

професор, 06.01.05 – селекція і насінництво,

1990;

акад. НААН,

06.01.05 – селекція і насінництво,

1996

06.01.05 – селекція і насінництво

ЛЯХ

Віктор Олексійович

Запорізький національний  університет Міносвіти і науки України, завідувач кафедри садово-паркового господарства та генетики рослин

доктор біологічних наук,

03.00.15 – генетика, 1993

професор,

03.00.15 – генетика, 2001

03.00.15 – генетика

(біол.науки)

РИБАЛКА Олександр Ілліч СГІ – НЦНС, завідувач відділу генетичних основ селекції

доктор біологічних  наук,

03.00.15 – генетика,

2009

старший науковий співробітник, 03.00.15 – генетика, 2006

03.00.15 – генетика

(біол. науки)

МОЛОДЧЕНКОВА Ольга Олегівна СГІ – НЦНС, завідувач лабораторії  біохімії рослин

доктор біологічних наук, 03.00.04 – біохімія рослин, 2013

старший науковий співробітник,

03.00.04 – біохімія рослин, 2005

03.00.15 –

генетика

(с.-г. науки)

Січкар

В´ячеслав Іванович

СГІ – НЦНС, завідувач відділу селекції, генетики та насінництва бобових культур

доктор біологічних  наук,

06.01.05 – селекція і насінництво,

1991

професор, 06.01.05 – селекція і насінництво, 2003

03.00.15 –

генетика

(с.-г. науки)

ФАЙТ

Віктор

Іванович

СГІ – НЦНС, заступник директора інституту з наукової роботи, завідувач відділу генетики

доктор біологічних наук,

03.00.15 – генетика,

2009

старший науковий співробітник,

03.00.15 – генетика, 2003

03.00.15 – генетика

(біол. науки)

ФЕДОРЕНКО Віктор Олександрович

Львівський національний університет імені

Івана Франка

МОН України,

завідувач кафедри генетики та біотехнології

доктор біологічних наук, 03.00.15 – генетика, 2005 

професор за кафедрою генетики та біотехнології,

2006

03.00.15 – генетика

(біол. науки)

ШЕРЕПІТКО Валентин Васильович

ДП Науково-виробничий центр «Соя» НААН,

заступник директора з наукової роботи

доктор с.-г. наук,

03.00.15 – генетика, 2002

старший науковий співробітник,

06.01.05 – селекція

і насінництво, 1990

03.00.15 – генетика

(с.-г. науки)

Новини

agrosfera

Catsortiv

materiali

ribalka